English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - WARSZTATY DLA POLICJANTÓW GARNIZONU PODKARPACKIEGO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRAW CZŁOWIEKA - 08.12.2023 R.

 20231208 093503
F
ot. Archiwum ECPiP
Aleksandra Żurek

W dniu 8 grudnia br. w Europejskim Centum Pamięci i Pojednania, z okazji 75 rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także ustanowionego Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, dla funkcjonariuszy Policji Garnizonu Podkarpackiego, zorganizowano warsztaty poświęcone m.in. prawom człowieka i znaczeniu stereotypów w ocenie współczesności. To wydarzenie zaingurowało współpracę pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, a Europejskim Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie-Osiedlu.

Tego dnia grupa policjantów z podkarpackich komend wzięła udział w warsztatach tematycznych. Pracownicy ECPiP Marian Matkowski i Łucja Szumańska poruszyli tematykę kształtowania się przepisów praw człowieka w ujęciu retrospektywnym i współczenym oraz znaczenia stereotypów w ocenie współczesności - „Jak Cię widzą, tak Cię piszą oraz praw człowieka w otaczającym nas świecie - „Nie wolno zostawiać świata takim jakim jest”.

Po zakończeniu zajęć w w Europejskim Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie-Osiedlu, grupa funkcjonariuszy policji, udała się do Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej pod Górą Śmierci w Paszczynie, którą zwiedziła z przewodnikami.
W pierwszej kolejności obejrzano wystawę czasową pt. "Porządek i Zagłada. Policja w nazistowskich Niemczech", a następnie stałe wystawy Ekspozycji w baraku żołnierskim (opowiadającej o historii poligonu Waffen SS Truppenübungsplatz Heidelager Pustków) i baraku więźniarskim (ukazującej martyrologię więźniów obozów pracy przymusowej Pustkowa)

Szkolenie zostało zorganizowane przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie - mł. insp. Pawła Międlara oraz Monikę Marchwiany.

Zobacz także:
https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/122919,Warsztaty-dla-policjantow-garnizonu-podkarpackiego-w-Miedzynarodowy-Dzien-Praw-C.html