English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2012

Bardzo serdecznie dziękujemy za każdy głos. Dzięki Państwu „Park Historyczny Blizna i Pustków – droga pamięci i pojednania” otrzymał wyróżnienie, które wręczono Pani Dyrektor CKiB Agnieszce Żurek.

Wizyta dyrektora Muzeum Regionalnego w Dębicy Jacka Dymitrowskiego z przedstawicielami Muzeum Regionalnego w Ludze.

Blisko dwieście osób: nauczycieli i kuratorów wzięło udział w konferencji edukacyjnej "Z przeszłością w przyszłość. Jak uczyć o Holokauście?" zorganizowaną przez Operę i Filharmonię Podlaską pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Pracownicy Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania również zostali zaproszenia do udziału w wydarzeniu. Gościem honorowym konferencji była Batszewa Dagan, izraelska poetka, wybitna pedagog, której książki od lat pozwalają najmłodszym zapoznać się z tragedią Holokaustu i II wojny światowej. I to właśnie w Białymstoku doszło do premiery jej polskiego wydania książki "Co wydarzyło się w czasie Zagłady. Opowieść rymowana dla dzieci, które chcą wiedzieć" (wydanej przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku).

9 listopada w Centrum Kultury odbyły się kolejne warsztaty edukacyjne, w ramach projektu „Nasza Matka – Księża Helena Jabłonowska w relacjach i wspomnieniach”, realizowanego wspólnie przez CKiB i Muzeum Historii Polski. Celem projektu i zajęć warsztatowych jest przede wszystkim upowszechnienie wiedzy o działalności Księżnej Jabłonowskiej – działaczki społecznej, członkini Armii Krajowej, przewodniczącej Rady Głównej Opiekuńczej na obszarzedębickim, wspomagającej w okresie okupacji hitlerowskiej lokalną społeczność, niosącej pomoc więźniom obozów pracy przymusowej w Pustkowie.

Zwiedzanie Ekspozycji, Dyskusja Panelowa nt. Roli Kościoła Katolickiego w Polsce, w okresie okupacji hitlerowskiej. Złożenie Kwiatów przy Pomniku na Górze Śmierci.