English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2014

17 grudnia gościliśmy Pana Mirosława Surdeja, pracownika OBEP IPN Oddział w Rzeszowie, współautora wystawy "Śladami zbrodni komunistycznych na Rzeszowszczyźnie z lat 1944 - 1956". Pan Mirosław poprowadził wykład dotyczący represji władz komunistycznych wobec podziemia niepodległościowego na Rzeszowszczyźnie w okresie stalinizmu, zwracając szczególną uwagę na teren Pustkowa i Dębicy. W wykładzie wzięło udział ponad 120 uczniów ze szkół z Pustkowa-Osiedla, Brzeźnicy oraz Paszczyny. Młodzież miała również okazję oglądnąć film dokumentalny "Kwatera Ł". 


Ze względu na duże zainteresowanie zarówno wykładem jak i wystawą, Pan Mirosław będzie u nas gościł po raz drugi w styczniu 2015 r., a wystawę czasową będzie można zwiedzać do końca lutego 2015 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania oraz zapraszamy na Ekspozycję, gdzie można zobaczyć wystawę czasową !

Do końca bieżącego roku w siedzibie Ekspozycji historyczno - dydaktycznej przy Górze Śmierci można zobaczyć wystawę czasową zatytułowaną "Śladami zbrodni komunistycznych na Rzeszowszczyźnie z lat 1944 - 1956". Wystawa ukazuje dawne siedziby polskich i sowieckich jednostek aparatu bezpieczeństwa, areszty, więzienia i miejsca zbrodni, dokonanych przez komunistycznych funkcjonariuszy na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego.


Chcąc zachęcić mieszkańców naszych terenów do obejrzenia wystawy i pogłębienia wiedzy na temat historii regionu, postanowiliśmy zorganizować spotkanie z jednym z autorów wystawy – Panem Mirosławem Surdejem, pracownikiem rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który 17 grudnia (środa) br. o godzinie 10.00 poprowadzi wykład tematycznie powiązany z wystawą i procesem jej tworzenia. Spotkanie odbędzie się w sali kinowej Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie – Osiedlu. Serdecznie zapraszamy. 

19 września miało miejsce coroczne Modlitewno - Edukacyjne Spotkanie Młodych przy Górze Śmierci połączone z przygotowaniami młodych z naszego dekanatu do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Zostało ono zrealizowane przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania oraz Parafię pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Pustkowie - Osiedlu. Spotkanie rozpoczęło się od marszu "Drogą Cierpienia" wraz z rozważaniami Drogi Krzyżowej, powiązanymi tematycznie z losami harcerzy dębickich Szarych Szeregów, walczących podczas II wojny światowej z niemieckim okupantem. Celem spotkania było upamiętnienie wszystkich harcerzy, którzy kierowani głębokimi uczuciami względem ojczyzny ponieśli śmierć z rąk okupanta. Całemu nabożeństwu przewodniczył ksiądz Albert Adamczyk z parafii św. Stanisława Biskupa w Pustkowie - Osiedlu. Uroczystość wzbogacili swoją obecnością żołnierze ze Związku Strzeleckiego "Strzelec" z Dębicy, pełniąc straż honorową, jak również zespół muzyczny. Tuż po zakończeniu nabożeństwa ks. dr Leszek Rojowski, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i opiekun kleryckiego kręgu harcerskiego w tarnowskim seminarium wygłosił pouczającą gawędę do młodych pt. "Szare Szeregi w kontekście rocznicy Powstania Warszawskiego". Przedstawił działalność harcerek i harcerzy stawiających czynny opór okupantowi niemieckiemu. Była to doskonała lekcja historii dla wszystkich uczestników Spotkania, którzy po jego zakończeniu mieli możliwość zwiedzenia Ekspozycji historyczno - Dydaktycznej przy Górze Śmierci.


Już od 4 listopada br. w siedzibie Ekspozycji historyczno - dydaktycznej przy Górze Śmierci będzie można zobaczyć nową wystawę czasową zatytułowaną "Śladami zbrodni komunistycznych na Rzeszowszczyźnie z lat 1944 - 1956". Wystawa ukazuje dawne siedziby polskich i sowieckich jednostek aparatu bezpieczeństwa, areszty, więzienia i miejsca zbrodni, dokonanych przez komunistycznych funkcjonariuszy na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego. Celem wystawy jest przypomnienie tych miejsc i wydarzeń poprzez zaprezentowanie zdjęć archiwalnych, dokumentów, relacji oraz fotografii zachowanych do dziś śladów epigraficznych, pozostawionych przez więźniów w aresztach i więzieniach. Ze względu na to, iż koniec II wojny światowej wcale nie zakończył czasu niewoli narodu polskiego, zdecydowano się, w miejscu tak tragicznym jak obszar hitlerowskich obozów pracy przymusowej, ukazać dalszą drogę Polaków ku niepodległej ojczyźnie, tym razem w kontekście ich walki z komunizmem i konsekwencji jakie za to ponosili.


 

 ladZbrodni

Fot. ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

Wystawa pochodzi z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i prezentowana będzie do końca lutego 2015 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych najnowszą historią regionalną!

Przypominamy, że od 1 października, w związku z rozpoczęciem sezonu zimowego, zmieniają się godziny otwarcia Ekspozycji historyczno - dydaktycznej przy Górze Śmierci. Ekspozycję można będzie zwiedzać od wtorku do piątku w godz: 8:00 - 16:30 oraz w soboty i niedziele, w godz: 12:00 - 16:00. (Ostatni zwiedzający wchodzą na pół godziny przed zamknięciem Ekspozycji). Serdecznie zapraszamy.

Tylko do końca sierpnia, w siedzibie Ekspozycji można jeszcze obejrzeć unikalną wystawę projektów i planów architetonicznych, dotyczących niemieckich planów rozbudowy obozu koncentracyjnego Auschwitz - Birkenau.

Koncepcja kolosalnej rozbudowy obozu zrodziła się już w pierwszych dniach marca 1941 r. Wówczas to, przybyły do obozu po raz pierwszy Heinrich Himmler, w wyniku oględzin zarządził rozbudowę obozu oświęcimskiego do 30 tysięcy więźniów oraz wydał rozkaz budowy nowego obozu dla 100 000 jeńców wojennych. Plany te miały być systematycznie realizowane, wraz z przybywaniem do Auschwitz kolejnych transportów więźniów.


Wystawę można obejrzeć wraz z ekspozycją stałą, od wtorku do niedzieli, w godzinach otwarcia muzeum.