English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Aktualności

 20230930 111859

  fot. Wspólne zdjęcie Uczestników Historycznej Gry Terenowej 
(archiwum ECPiP)

     W dniu 30 września br. w Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej i na Górze Śmierci w Paszczynie przeprowadzona została Historyczna gra terenowa, związana z historią niemieckich obozów pracy przymusowej w Pustkowie i poligonu Waffen-SS TrüppenÜbungsPlatz Heidelager. Gra miała za zadanie pobudzić wśród mieszkańców ziemi dębickiej, zainteresowanie historią naszej Małej Ojczyzny, w tym trudnym i tragicznym wymiarze, jakim była II wojna światowa. 

Gra skierowana była do wszystkich grup wiekowych, jednak liczba miejsc była ograniczona. Można było zgłaszać drużyny 2-5 osobowe dzwoniąc pod numer tel. +48 887 628 900 - do 22.09.2023 r. 

Po przywitaniu wszystkich uczestników gry, przekazaniu zasad uczestnictwa w niej oraz sprawdzeniu obecności, organizatorzy gry, rozdali każdej grupie Kartę Gry, w której zapisane były poszczególne zadania. Na uczestników czekały zadania zarówno na terenie Ekspozycji jak i na terenie Góry Śmierci. Za każde wykonane zadanie, uczestnikom gry były przyznawane punkty. Gra terenowa składała się z 8 zadań. 

Po rozlosowaniu określonej kolejności, grupy podchodziły do stanowisk, wykonywały na każdym z nich określone zadanie, a po jego wykonaniu, przechodziły do następnych zadań zgodnie z ruchem zegara. 
Rozwiązywanie zadań było pracą grupową. Każda grupa mogła wybrać spośród siebie kapitana, który kierował pracą grupy, odpowiadał za kartę gry i realizację zadań. Na Kartach Gry sędziowie zapisywali poprawność oraz punktację z wykonania zadań każdej z grup. 

Wśród realizowanych 8 zadań znalazły się:

ZADANIE 1
Piaskownia archeologiczna (10 pkt)
Przed Wami piaskownica archeologiczna. Wczujcie się w rolę archeologa i za pomocą dostępnych narzędzi odszukajcie ukryty przedmiot, a także odgadnijcie jak on się nazywa. Swoją odpowiedź zapiszcie w Karcie gry.

ZADANIE 2
Barak żołnierski (3 pkt)
Wejdźcie do baraku żołnierskiego. Znajdźcie stolik z trzema różnymi hełmami: polskim, niemieckim, sowieckim. Waszym zadaniem jest ich poprawne oznaczenie. Odpowiedzi zapiszcie w Karcie gry.

ZADANIE 3
Ściana narodów (5 pkt)
Czy dobrze znacie języki obce? Przekonajmy się. Na tej ścianie widnieje aż 21 narodowości, zarówno więźniów obozów pracy przymusowej w Pustkowie jak i żołnierzy SS szkolących się na poligonie Waffen-SS TrüppenÜbungsPlatz Heidelager oraz żołnierzy walczących po stronie III Rzeszy, którzy zginęli w obozie jenieckim NKWD na tych ziemiach.
Waszym zadaniem jest przetłumaczenie pięciu z nich (odpowiedzi zapiszcie w Karcie gry):

1. magyarok -
2. יהודים
3. українців -
4. eestlased -
5. de Nederlandse -

ZADANIE 4
Barak więźniarski (10 pkt) 
W Karcie gry znajdziecie 9 fotografii. Odszukajcie je na wystawie i prawidłowo podpiszcie. (9 pkt) 
A dodatkowy punkt zdobędziecie za odpowiedź: Która z tych osób organizowała pomoc więźniom? (1 pkt)

ZADANIE 5
Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej – wystawa plenerowa IPN (6 pkt) 
W tym roku, 10 września miała miejsce beatyfikacja rodziny Ulmów, która w czasie wojny dawała schronienie Żydom. 
Na wystawie plenerowej IPN znajdziecie jej zdjęcia, a na podstawie informacji tam zawartych uzupełnijcie tekst znajdujący się w Karcie gry.

ZADANIE 6
Góra Śmierci - schody (5 pkt) 
W czasie wojny droga na Górę Śmierci prowadziła przez obecny cmentarz parafialny. Dzisiaj wchodzi się na nią schodami. Waszym zadaniem jest policzyć ile schodów prowadzi na to wzniesienie. Odpowiedź zapiszcie w Karcie gry. Jeśli pomylicie się o jeden schód, dostajecie 4 pkt, jeśli o dwa – 3 pkt, itd…

ZADANIE 7
Góra Śmierci – plan Góry Śmierci (10 pkt) 
Odszukajcie najważniejsze miejsca i obiekty znajdujące się na Górze Śmierci i u jej podnóża. Mapka z ponumerowanymi miejscami jest w Karcie gry. Również w Karcie gry zapiszcie swoje odpowiedzi.

ZADANIE 8
Góra Śmierci – Droga Cierpienia (5 pkt) 
Drogę Cierpienia tworzy 14 rzeźb przedstawiających trzy dłonie wyciągnięte z płomieni – symbolizujące trzy główne narodowości więźniów Żydów, Polaków i Rosjan. Przy każdym pomniku są cytaty sławnych osób. Odszukajcie jeden z nich, którego autorem jest Mahatma Gandhi oraz zapiszcie go na karcie gry.

***

    Jak się później okazało, na rozwiązanie wszystkich zadań wszystkim grupom wystarczyło niespełna dwie godziny.

    Podczas gry można było zdobyć ogółem 54 punkty. Wśród grup uczestniczących dwie zdobyły po 53 punkty i z nich wylosowaliśmy przy pomocy jednego z dzieci Zwycięzcę. Drużyna, która zwyciężyła, otrzymała nagrodę główną - 1000 zł. Pozostałe drużyny otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Organizatorzy dziękują Wszystkim Uczestnikom Gry Terenowej za wzięcie w niej udziału, zaangażowanie, rywalizację i wspaniałą wspólną zabawę.

Pomoc organizacyjna: Pracownicy CKiB
Dokumentacja fotograficzna: Aleksandra Żurek

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 29.09.2023 r. (piątek)

Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna przy Górze Śmierci

będzie

NIECZYNNA

z powodu prac w terenie

 

Za utrudnienia

PRZEPRASZAMY

Szanowni Państwo,
W związku z tragicznym wypadkiem z udziałem uczestników wyjazdu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy w dniu 22 września 2023 roku, Gmina Dębica oraz CKiB solidaryzując się z mieszkańcami miasta Dębica oraz rodzinami pokrzywdzonych, odwołuje jutrzejszą Historyczną Grę Terenową.
Gra jednak zostaje przełożona na następny tydzień tj. 30.09.2023 r. (sobota).

Gra terenowa EHD plakat

 

HISTORYCZNA GRA TERENOWA Z ATRAKCYJNYMI NAGRODAMI!

W sobotę 23 września zapraszamy Was do Ekspozycji Historyczno - Dydaktycznej przy Górze Śmierci, gdzie zorganizowaliśmy grę terenową.

Na uczestników czekać będą zadania zarówno na terenie Ekspozycji jak i na terenie Góry Śmierci. Za każde wykonane zadanie, uczestnikom gry będą przysługiwać punkty.

Drużyna, która otrzyma najwięcej punktów, otrzyma nagrodę główną - 1000 zł, natomiast na pozostałych czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Gra skierowana jest do wszystkich grup wiekowych, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Można zgłaszać drużyny 2-5 osobowe dzwoniąc pod numer tel. +48 887 628 900 - do 22.09.2023 r.
*W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu gry.

Startujemy o godzinie 9.00.
ZAPRASZAMY!