English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Ekspozycja

Działająca u podnóża Góry Śmierci Ekspozycja historyczno - dydaktyczna w Paszczynie jest integralną częścią Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania, funkcjonującego w strukturach Centrum Kultury Gminy Dębica.
Obrazuje ona historię i działanie obozów pracy przymusowej oraz poligonu Waffen SS „Truppenübungsplatz Heidelager” w Pustkowie, w latach 1940 – 1944, a ponadto cały kontekst dziejów powiatu dębickiego i jego mieszkańców w okresie II wojny światowej.
W skład Ekspozycji stałej wchodzą multimedialne wystawy i prezentacje, oparte na przenikających się wzajemnie warstwach – ikonograficznej, dźwiękowej, filmowej i tekstowej. Istotnym jej elementem są makiety głównych zabudowań poligonu i obozów pracy. Na wystawie można zobaczyć także oryginalne wyposażenie wnętrz, pochodzące z tamtej epoki oraz setki eksponatów i dokumentów związanych z historią dzisiejszych terenów Gminy Dębica w latach 1939 – 1945. Szczególnie istotną częścią Ekspozycji są aranżacje plastyczne poświęcone zagładzie więźniów, relacje „Historii Mówionej” byłych więźniów oraz edukacyjne prezentacje multimedialne z wykorzystaniem ekranów dotykowych.
 

Dopełnieniem Ekspozycji stałej są organizowane sukcesywnie wystawy czasowe, korespondujące pod względem poruszanej tematyki z zagadnieniami prezentowanymi w salach głównych.