English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. Stanisława Szuro na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie - 02.12.2020 r.

2020 12 02 0 mjr Stanislaw Szuro

We środę 2 grudnia na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbył się pogrzeb zmarłego 17 listopada Stanisława Szuro – byłego więźnia obozu w Pustkowie. Major Stanisław Szuro zmarł 17 listopada w Krakowie. Miał 100 lat. Był żołnierzem ZWZ-AK, więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych, Żołnierzem Niezłomnym, skazanym w czasach stalinowskich na śmierć, więźniem katowni UB, po wyjściu na wolność, absolwentem UJ, wychowawcą, pedagogiem i świadkiem historii. Pomimo obostrzeń pandemicznych, na pogrzebie stawiło się wiele osób.

Mszę Świętą pogrzebową odprawianą w kaplicy cmentarza poprzedziło odczytanie pisma nadającego zmarłemu stopień podpułkownika. W ostatniej drodze towarzyszyła mu najbliższa rodzina, przyjaciele, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz reprezentanci służb mundurowych i władz samorządowych. Podczas homilii wygłoszonej w czasie mszy świętej przypomniano bogaty życiorys zmarłego podkreślając jego zaangażowanie w liczne działania narodowowyzwoleńcze i patriotyczne. Do rodziny oraz zebranych na pogrzebie swój list wspominający Stanisława Szuro skierował także Arcybiskup Krakowski Marek Jędraszewski. W czasie mszy świętej na cmentarzu Rakowickim, decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, major Stanisław Szuro został awansowany pośmiertnie na stopień podpułkownika. Przy grobie wzruszająco pożegnał go kolega ze stalinowskich więzień Wacław Szacoń, również żołnierz wyklęty.

W uroczystościach pogrzebowych udział wzięła delegacja gminy Dębica. W jej skład wchodzili Marcin Ciszek – dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica oraz Marian Matkowski – historyk opiekujący się Ekspozycją Historyczno – Dydaktyczną przy Górze Śmierci.

Stanisław Szuro...

Śp. ppłk. Stanisław Szuro ps. "Zamorski", "Kruk", walczył w Kampanii Wrześniowej 1939 r., był żołnierzem ZWZ-AK, po aresztowaniu przez Gestapo, jako więzień trafił do obozu pracy Pustkowa oraz innych obozów koncentracyjnych na terenie Rzeszy. Po wyzwoleniu wraca do ukochanego Krakowa, gdzie wiąże się z podziemiem antykomunistycznym powiązanym z NOW Ligi do walki z bolszewizmem. Stanisław Szuro został aresztowany przez stalinowski Urząd Bezpieczeństwa i za działalność antykomunistyczną skazany na karę śmierci. Na szczęście dla Niego wyrok ten został zamieniony na 15 lat więzienia. Po wyjściu na wolność ukończył studia na wydziale historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był cenionym historykiem i wychowawcą młodzieży. Po 1989 r. już w wolnej Polsce Stanisław Szuro angażował się w działalność społeczną i popularyzatorską. Pełnił funkcję m.in. prezesa Oddziału Krakowskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Jako były więzień i honorowy gość, wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach rocznicowych na Górze Śmierci w Paszczynie. W 2018 r. wydał, wraz z synem Janem, wspomnienia biograficzne pt. „I tak będę żył” i swój wieczór autorski miał podczas "Nocy Muzeów" w Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie. W 2019 r. uczestniczył jeszcze wraz z Rodziną w obchodach 75. rocznicy ewakuacji obozów pracy przymusowej Pustkowa. Również tego roku Stanisław Szuro wraz z dwojgiem innych byłych więźniów (Stanisławą Imiołek i śp. Kazimierzem Rzucidło), brał udział w filmie pt. "W pięknym Pustkowie koło Dębicy..." w reżyserii Pauliny Ibek, który miał swoją premierę 9 lutego 2020 r..
Od 2015 r. był członkiem Kapituły Honorowej Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki”.
Za swoją działalność odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 2008 roku), otrzymał też medal Pro Patria (w 2018 roku) a w Jego 100. Urodziny, w dniu 19 października 2020 r., Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, odznaczył Stanisława Szuro medalem Pro Bono Poloniae, przyznawanego za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych oraz krzewienie postaw patriotycznych. W dniu 26 listopada 2020 r. podczas Gali Retrospektywy Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci, odbywającej się w Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Smierci w Paszczynie, mjr. Stanislawa Szuro pośmiertnie uhonorowano Dyplomem i Sygnetem Niepodległości.

Zobacz także:

https://wiadomoscidebickie.pl/stanislaw-szuro-spoczal-na-cmentarzu-rakowickim/

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/122551,Pozegnanie-pplk-Stanislawa-Szuro-Zamorski-zolnierza-ZWZ-AK-wieznia-niemieckich-o.html

https://dziennikpolski24.pl/ostatnie-pozegnanie-majora-stanislawa-szuro-tlumy-na-pogrzebie-w-krakowie/ar/c1-15325390

https://krakow.naszemiasto.pl/ostatnie-pozegnanie-majora-stanislawa-szuro-tlumy-na/ar/c1-8027221

https://niezlomnym.photo.blog/2020/12/02/ostatnie-pozegnanie-zolnierza-niezlomnego-pplk-stanislawa-szuro/

 //////

Ostatnie pożegnanie ppłk. Stanisława Szuro - Józef Wieczorek TV