English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Prace przy filmie w Ekspozycji o śp. Stanisławie Szuro w reż. Pauliny Ibek - 25.11.2020 r.

DSC 2

Prace przy filmie o śp. mjr. Stanisławie Szuro
prowadzone w Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Smierci w Paszczynie,

od lewej na zdjęciu operator kamery Maciej Dźwigaj i reżyser Paulina Ibek

W listopadzie br. dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci mjr. Stanisława Szuro, żolnierza WP i AK, byłego więźnia obozu pracy przymusowej Pustkowa, obozów koncentracyjnych na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz konspiratora walczącego z komunizacją Polski w ramach Ligi walki z bolszewizmem (zbliżonej do struktur NOW), więźnia katowni UB, skazanego na karę śmierci, historyka i wychowawcy mlodzieży, społecznika i propagatora historii Polski i wartości patriotycznych.
Śp. mjr Stanisław Szuro był częstym gościem i uczestnikiem a także bohaterem wielu materiałów filmowych. Ostatnio w 2019 r. brał udział w filmie pt. "W pięknym Pustkowie koło Dębicy...". Reżyser tego filmu Paulina Ibek, kontynuujac opowieść o tym wielkim Polaku i patriocie, rozpoczęła pracę nad kolejnym dokumentem, który niestety jest już kontynuowany po śmierci głownego bohatera. Kolejnym etapem były zdjęcia i prace na planie filmowym w naszej Ekspozycji.
Mamy nadzieję, że film ten stanie się nie tylko upamiętnieniem tej wybitnej postaci, ale również w pewnej mierze swego rodzaju hołdem oddanym człowiekowi, który całe swoje życie pośwęcil Polsce.