English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady - 14.06.2020 r.

2020 06 14 Narodowy Dzien Pamieci Ofiar Niemeickich Obozow IPN KRAKOWŹródło: Oddział IPN w Krakowie

Kalendarium. 14 czerwca 1940 r. do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz dotarł z Tarnowa pierwszy masowy transport 728 mężczyzn, w większości polskich więźniów politycznych.

Więcej na stronie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie:
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/101310,80-rocznica-pierwszego-masowego-transportu-Polakow-do-KL-Auschwitz-Krakow-Tarnow.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/wideorelacje-spoty-i-do/101118,Pierwszy-masowy-transport-Polakow-do-KL-Auschwitz-Dyskusja-na-krakowskim-Przysta.html