English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Zaproszenie na grudniowe "SPOTKANIE Z HISTORIĄ'' z panem Józefem Plutą - 14.12.2017 r.

2017 12 14 Plakat Spotkanie z Historia J Pluta mini

Serdecznie zapraszamy Państwa na "SPOTKANIE Z HISTORIĄ". Wykład pt. "Rola Mieszkańców Paszczyny w odzyskaniu niepodległości" wygłosi autor książki pt. "Z ludu dla ludu. Wspomnienie o Jedynakach" pan Józef Pluta. "SPOTKANIE Z HISTORIĄ" odbędzie się w Europejskim Centrum Pamięci i Pojednania w dniu 14.12.2017 r. o godz. 18.00 w sali kinowej Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Pustków Osiedle 26 A.

Wstęp wolny

Józef Pluta urodził się w 1955 r. w Kędzierzu (powiat Dębica) w rodzinie chłopskiej o tradycjach ludowo-patriotycznych. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem ekonomiki rolnictwa, z zamiłowania historykiem. Od 1996 r. jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej w sekcji etnograficzno-historycznej. Za całokształt pracy na rzecz Towarzystwa uhonorowano go medalem „50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej 1960–2010”. Od 2002 r. zaangażowany jest w działalność Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych  w Warszawie (SWPFG). Za zasługi dl stowarzyszenia wyróżniono go „Srebrnym Jubileuszowym Znakiem XX-lecia SWPFG”. Po przeszkoleniu wojskowym w Wyższej Szkole Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu w 1988 r. awansowany został  na stopień porucznika Wojska Polskiego. Za działalność społeczną i zawodową  na rzecz lokalnego środowiska w 1988 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Do tej pory opublikował „Wspomnienia st. Szer./ppor. Jana Pluty z przebiegu służby wojskowej, udziału w obronie Węgierskiej Górki oraz uczestnictwa w konspiracyjnej Armii Krajowej w czasie okupacji” oraz opracował kilka haseł osobowych w „Słowniku biograficznym twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej” pod redakcją A. Meissnera i K. Szmyda. Jest także autorem rękopisów: „Krótki zarys dziejów Paszczyny” i „Jan Henryk Jedynak 1892–1966” oraz podrozdziału: „Jan Pluta. Od Berezwecza, Węgierskiej Górki do konspiracji w AK” w książce Mirosława Rubasa „On strzegli granic II Rzeczpospolitej” Opracował również monografię „60 tal dziejów LKS Brzeźnica”.

W 2014 r. w wydawnictwie Szkolnym OMEGA w Krakowie Jan Pluta wydał książkę pt. „Z ludu dla ludu. Wspomnienie o Jedynakach”. Ta publikacja ukazuje dzieje lokalnych parlamentarzystów, działaczy ludowych i samorządowych, będące ewenementem na skalę krajową dla opisywanego okresu. Z jednej miejscowości, konkretnie z Paszczyny, na przestrzeni 40 lat wywodziło się trzech parlamentarzystów, w dodatku dwóch z jednego domu – ojciec Michał i syn Jan Henryk Jedynakowie. Pierwsza część biografii, poświęcona jest Michałowi Jedynakowi, ukazuje jego pracę na terenie powiatu ropczyckiego, forum Sejmu Krajowego we Lwowie i Rady Państwa w Wiedniu. W drugiej części przedstawione zostały losy jego najstarszego syna Jana Henryka Jedynaka – żołnierza-legionisty, działacza społeczno-gospodarczego, trzykrotnie posła do Sejmu II Rzeczpospolitej, który w ostatniej kadencji przed wybuchem II wojny światowej pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu.

Źródło: „Z ludu dla ludu. Wspomnienie o Jedynakach”