English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Zaczęło się w pasie frontowym

O wkraczających na ziemie polskie oddziałach Armii Czerwonej, pierwszych aresztowaniach żołnierzy Armii Krajowej z miejscowości Mokre i obwodu dębickiego, a w szczególności o ich zesłaniu do jednych z najcięższych łagrów NKWD mieszczących się w Borowiczach. To główne tematy, o których opowiadał Tomasz Czapla podczas wykładu zatytułowanego „Zaczęło się w pasie frontowym. Polityka Sowietów wobec ludności polskiej w latach 1944-1946 na przykładzie wydarzeń w Mokrem”.

Był to pierwszy z cyklu kwartalnych wykładów otwartych pod hasłem Spotkania z historią, które reaktywowało Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie Osiedlu. Historyk Tomasz Czapla, w trakcie wykładu przedstawił również multimedialną prezentację meldunków AK oraz fotografii Dębicy z ostatnich lat wojny.

 Fot. arch. ECPiP