English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Uroczystości Patriotyczno - Religijne na Górze Śmierci

Dnia 27 kwietnia, jak co roku na Górze Śmierci upamiętniono i oddano hołd wszystkim więźniom obozów pracy przymusowej w Pustkowie, a także Rodakom walczącym w okresie okupacji hitlerowskiej o niepodległość Ojczyzny. Na tegorocznych Uroczystościach Patriotyczno – Religijnych zaszczycili nas swoją obecnością byli więźniowie: Stanisław Szuro i Stanisław Ładziak. Przybyły również licznie rodziny byłych więźniów. Wśród gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli poszczególnych kół terenowych Związków Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Na Uroczystość przybyli również przedstawiciele świata kultury i nauki oraz władze samorządowe z całego Podkarpacia.


Ceremonia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości przez Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza, rozpoczęła się uroczysta Msza Święta z ceremoniałem wojskowym. Eucharystię celebrował ks. Dziekan Jan Krupa – proboszcz Parafii Matki Bożej Anielskiej w Dębicy wraz z całym gronem duchownych z okręgu Podkarpacia.
Po Mszy św. nastąpiła wzruszająca część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie – Osiedlu, spektakl pt. „Święty za życia – błogosławiony Roman Sitko”. W dalszej kolejności miał miejsce Apel Pamięci w asyście Kompani Honorowej 16 Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska. Po zakończeniu Apelu Pamięci i oddaniu salwy honorowej złożono wieńce i kwiaty pod Pomnikiem. Jak co roku w Uroczystościach uczestniczyli harcerze i strzelcy oraz poczty sztandarowe szkół powiatu dębickiego oraz ropczycko – sędziszowskiego. Oprawa muzyczna została przygotowana przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gmina - Dębica oraz Chór Parafialny z Pustkowa – Osiedla.


Organizatorami Uroczystości była Gmina Dębica oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica przy współudziale Powiatu Dębickiego, Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Miasta Dębica, Miasta Ropczyce, Gminy Ostrów i Parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Pustkowie - Osiedlu.