English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - ECPiP na I Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego

18 czerwca, w gmachu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego. Jego organizatorami był Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział Rzeszów, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Głównym celem kongresu było stworzenie możliwości wymiany doświadczeń wśród uczestników, nabycie wiedzy i kompetencji z zakresu metodologii prowadzenia badań historycznych, źródeł pozyskiwania funduszy na działalność statutową, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na pamięć historyczną jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych i istotny łącznik przeszłości z współczesnością.
Dotychczasową działalność i osiągnięcia Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania przedstawiła podczas specjalnej prezentacji dr Marzena Baum – Gruszowska, kierownik ECPiP.
Kongres był okazją do zaprezentowania prowadzonej działalności w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego małych ojczyzn, edukacji historycznej, aktywizacji społeczności lokalnych, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, propagowania dziedzictwa historyczno – kulturowego Gminy Dębica poprzez inicjowanie różnych działań na tych płaszczyznach z młodzieżą szkolną i akademicką.