English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2013

W okresie Ferii zimowych, mimo przerwy w nauce, Ekspozycja historyczno – dydaktyczna przy Gorze Śmierci była równie chętnie odwiedzana przez grupy uczniów i szkolne wycieczki zorganizowane. Uczniowie mogli obejrzeć historyczną rekonstrukcję budynków związanych z poligonem wojskowym i byłym obozem, makiety głównych zabudowań poligonu i obozu, oryginalne wyposażenia wnętrz pochodzące z tamtej epoki, elementy ekwipunku żołnierskiego, a także setki zdjęć prezentowanych w formie statycznej i multimedialnej. Szczególnie ważną część stanowiły aranżacje plastyczne poświęcone egzystencji więźniów w obozach oraz relacje „historii mówionej” byłych więźniów. Młodzież chętnie korzystała także z przygotowanych przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania warsztatów edukacyjnych, obrazujących życie codzienne więźniów w obozach.

22 lutego odbyło się spotkanie miłośników i pasjonatów historii przybyłych na pierwszy wykład, w ramach realizowanego przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania comiesięcznego cyklu wykładów otwartych, „Spotkania z Historią”. Pierwszą prelekcję zatytułowaną „Małomiasteczkowa codzienność mieszkańców Galicji i II RP na przykładzie Dębicy”, wygłosił historyk Arkadiusz Stanisław Więch – doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor monografii  „Miasteczko. Życie codzienne mieszkańców Dębicy w latach 1900 – 1939”. Wykład został wzbogacony multimedialną prezentacją dawnych fotografii i pocztówek ilustrujących architekturę Dębicy i jej mieszkańców z przełomu XIX i XX w.Pan Arkadiusz z pasją zrelacjonował słuchaczom wykładu obyczaje dawnych mieszkańców Dębicy, ich troski i radości, przytoczył sensacyjne doniesienia z ówczesnych kronik policyjnych oraz wiadomości o słynnych i zasłużonych mieszkańcach dawnej Dębicy. Na następny wykład z cyklu „Spotkania z Historią” zapraszamy w marcu.

29 stycznia w Centrum Kultury Gminy Dębica odbyły się warsztaty edukacyjne, dotyczące kwestii tolerancji, prowadzone przez edukatorów Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie Zespołu Szkół w Lubzinie, którzy pod opieką swych nauczycieli i wychowawców, wraz ze szkołami partnerskimi z Turcji i Hiszpanii, realizują europejski projekt z programu COMENIUS pod hasłem "Share values, share life'' (poznając i dzieląc się wartościami, lepiej rozumiemy nasze życie). W bieżącym roku szkolnym, uczniowie uczestniczą w różnorakich zajęciach „pracując” nad wartościami o jakich mowa w projekcie – równość, miłość, tolerancja, szacunek, pokój i wolność. W ramach warsztatów uczniowie zwiedzili Ekspozycję historyczno – dydaktyczną przy Górze Śmierci, poznając historię obozów pracy przymusowej i losy przetrzymywanych w nich więźniów, w nawiązaniu do polityki eksterminacyjnej III Rzeszy względem społeczności żydowskiej zamieszkałej w Polsce, w okresie II wojny św. Ćwiczenia warsztatowe, prowadzone tuż po zwiedzaniu Ekspozycji, związane były z wprowadzeniem i upowszechnieniem takich pojęć jak tolerancja, ksenofobia, akceptacja, mniejszości (etniczne, społeczne, religijne, kulturowe), stereotypy. Zajęcia w Centrum Kultury, poruszające te trudne tematy, miały na celu uwrażliwienie młodych ludzi na wszelkie przejawy nietolerancji – religijnej, społecznej czy narodowej – we współczesnym świecie i wykształcenie postawy szacunku i zrozumienia wobec „inności” drugiego człowieka. Na wiosnę zaplanowano kolejne spotkania, tym razem wspólnie z rówieśnikami ze szkół partnerujących przy projekcie – z Turcji i Hiszpanii.

 

W siedzibie Ekspozycji historyczno – dydaktycznej przy Górze Śmierci można obejrzeć wystawę biograficzną - „SERCEM ZWIĄZANA Z LUDŹMI”, poświęconą Księżnej Helenie Jabłonowskiej z Reyów (1895 – 1977). Wystawę otwarto 4 stycznia, w 118. rocznicę urodzin tej niezwykłej kobiety - działaczki społecznej, patriotki, członkini Armii Krajowej, przewodniczącej Rady Głównej Opiekuńczej powiatu dębickiego, która w okresie II wojny światowej na bardzo szeroką skalę organizowała pomoc charytatywną na rzecz lokalnej społeczności. Prezentowana wystawa to utrwalone na fotografiach „migawki” z życia Księżnej - codzienność w kręgu rodziny i przyjaciół, w ukochanym przez nią, odziedziczonym po rodzicach, majątku w Przyborowie. Ukoronowaniem wystawy jest ponad trzydziestominutowy film dokumentalny, zrealizowany przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania Gminy Dębica oraz Muzeum Historii Polski, przedstawiający sylwetkę i działalność Heleny Jabłonowskiej w świetle relacji „Historii Mówionej” – członków rodziny, znawców historii regionu, dawnych pracowników majątku Jabłonowskich, oraz byłych więźniów obozów pracy w Pustkowie. Wystawę będzie można zwiedzać do końca maja, wraz z Ekspozycją stałą przy Górze Śmierci.