English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej EKO – DEKO w siedzibie Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej

Konferencja poświęcona była zagadnieniom szeroko pojętej ekologii, a jej celem jest zinwentaryzowanie najciekawszych projektów ze sztandarowych zakresów: odpady, recykling, racjonalne gospodarowanie energią, które zostały zgłoszone do trzynastu edycji Konkursu „Przyjaźni Środowisku”. Uczestnicy Konferencji, w ramach sesji terenowej – pozwalającej na pokazanie dziedzictwa przyrodniczego i atrakcji turystycznych Gminy Dębica – zwiedzili Ekspozycję przy Górze Śmierci. W gronie zwiedzających znaleźli się m. in. Emilia Wojtyło - Dyrektor Departamentu Zwiększenie Szans Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Rostecki Rafał - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Zbigniew Rynasiewicz – poseł na Sejm RP, Krzysztof Masiuk – Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowie.