f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2017

2017 03 09 film zsz pustkow os

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania gościło dzisiaj uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pustkowie Osiedlu na pokazie filmu „Otto Schimek. Wierny sumieniu”.
W projekcji, która odbyła się w Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie Osiedlu ogółem wzięło udział około 100 osób.

M.M.

2017 03 01 eksponat miesiaca sztucce ss

W baraku żołnierskim Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie, pośród wielu eksponatów z czasów II wojny światowej, znajdują się również oryginalne niemieckie sztućce kantynowe: łyżka, nóż i widelec. Jest to partia sztućców specjalnie wyprodukowanych na zamówienie formacji SS. Sztuce są w 100 % oryginalnymi przedmiotami z okresu III Rzeszy. Niestety nie znana jest dokładna data ich produkcji. Przypuszcza się, że powstały tuż po utworzeniu w maju 1940 roku pierwszych oddziałów Waffen SS (chociaż równie prawdopodobne jest i to, że powstały znacznie wcześniej, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej). Przedstawiony komplet kantynowy wykonano ze stali nierdzewnej, a wyprodukowany został przez niemiecką firmę RONEUSIL. Oznaczenie marki producenta „RONEUSIL ROSTFREI” oraz napis „SS-Reich” zostały fabrycznie wybite sztancą. Warto dodać, że nic z oznaczeń znajdujących się na sztućcach nie zostało wygrawerowane rylcem. Natomiast wszystkie napisy znajdują się na rewersie uchwytów tak łyżki, noża oraz widelca. Niejednokrotnie na giełdach staroci czy aukcjach internetowych można spotkać kopie oryginalnych sztućców, ale wtedy najczęściej napis „SS-Reich” grawerowany jest ręcznie. Co ciekawe umiejscowiony jest na wierzchu to jest na awersie sztućców. Znamienne, że wymienione napisy na sztućcach nigdy nie stanowiły ich ozdoby. Służyły jedynie jako oznaczenie zamówionej przez formację SS partii sztućców i zawsze znajdowały się na spodzie rękojeści. Sztućce produkowane przez RONEUSIL ROSTFREI SS – Reich spotkać można było praktycznie we wszystkich krajach okupowanych przez III Rzeszę, tam gdzie operowały jednostki SS.

Sztućce znajdujące się na ekspozycji są darem pani Bogusławy Miszczyk z Brzeźnicy.

M.M.

plakat SzH 1 2017 kopia

 

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania serdecznie zaprasza na kolejny wykład z cyklu „Spotkania z Historią”. Tym razem przeniesiemy się w czasie o ponad 150 lat. Będziemy mieli okazję poznać przebieg walk powstańczych 1863 roku na ziemiach powiatu ropczyckiego.

Wykład zatytułowany „Powstanie Styczniowe w powiecie ropczyckim” wygłosi dr Jacek Magdoń -  historyk, doktor nauk humanistycznych, porucznik rezerwy Wojska Polskiego, inspektor Związku Strzeleckiego, instruktor Obrony Cywilnej oraz instruktor strzelectwa sportowego. Pan Magdoń jest również członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Sędziszowskiej oraz wieloletnim nauczycielem historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., jak również autorem wielu publikacji oraz artykułów historycznych.

Spotkanie odbędzie się 24 lutego (piątek) o godz. 18 w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy!

 

 

      22 stycznia 1863 r. rozpoczęło się powstanie styczniowe, największy zryw narodowo - wyzwoleńczy Polaków przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Pomimo swej klęski militarnej, umocniło ono polską świadomość narodową, jak również miało wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. O tym jak wielki w nim udział mieli mieszkańcy powiatu ropczyckiego opowiedział pan dr Jacek Magdoń podczas kolejnego „Spotkania z Historią”, realizowanego przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania.

Prelegent poruszył kwestię organizowanego na ziemiach zaboru austriackiego wsparcia dla powstania. Przedstawił sylwetki osób zaangażowanych w działalność powstańczą, takich jak hrabia Starzeński i o. Agrypin Konarski, uwzględniając przy tym samych uczestników walk m.in. Władysława Jabłonowskiego, Władysława Pragłowskiego, gen. Zygmunta Jordana, gen. Mariana Langiewicza czy Henrykę Pustowójtównę. Zaprezentował także miejsca w których formułowano oddziały powstańcze, dwory i kościoły w których ukrywali się powstańcy lub zatrzymywali przyszli ochotnicy. Niezwykle ciekawą okazała się postać ks. Ludwika Ruczki, nazywanego „Ojcem Sybiraków”, który ponad 500 powstańców wyciągnął z więzień rosyjskich, a nawet z Syberii. Na zakończenie prelekcji pan dr Jacek Magdoń przypomniał o niezwykle ważnej roli jaką odegrały tradycje powstańcze w organizowaniu Związku Strzeleckiego i Legionów Polskich.

Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim uczestnikom „Spotkania…” i na kolejne zapraszamy 26 maja bieżącego roku.

fot. arch. ECPiP

akcja promocyjna GmD 2017

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w naszych nowych akcjach promocyjnych. Jeśli są Państwo w posiadaniu starych zdjęć, chcecie podzielić się wspomnieniami, historiami z terenu Gminy Dębica bądź zajmują się Państwo rękodziełem lub wyrobami regionalnymi typu spożywczego zapraszamy do współpracy.

Akcje promocyjne, które będą realizowane w I połowie 2017 roku to:

1. Nowy, kompleksowy album gminny.

W nowym albumie planujemy opisać i zwizualizować historię Gminy Dębica, jej charakterystykę, opisy każdej z miejscowości, miejsca rekreacyjne, cykliczne imprezy, które na stałe wpisały się w nasz grafik, bazę noclegową i wiele innych przydatnych informacji oraz ciekawostek. Standardową formę urozmaicimy o historie, legendy i inne ciekawostki

z życia sołectw, a także zdjęciami- tymi historycznymi, jak i współczesnymi, którymi podzielą się z nami mieszkańcy. Album będzie wydany w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy chcieliby pomóc w tworzeniu nowego albumu

o udostępnienie wszelkich zdjęć, tekstów, pamiątek i opowieści, w których są posiadaniu. Zrobimy profesjonalne skany fotografii i tekstów. Spiszemy utkwione w głowie historie

i legendy. To będzie coś, co stworzymy wspólnie i co będzie chętnie czytane przez nas, nasze rodziny i przyjaciół.

Wszystkie osoby, które pomogą nam w kompletowaniu materiałów i tworzeniu albumu będą w nim wymienione z imienia i nazwiska, a także otrzymają egzemplarz drukowany oraz elektroniczny do własnego użytku.

Akcja zbierania materiałów będzie trwała do 30 czerwca 2017 r. Po tym terminie będziemy składać wszystko w jedną całość, żeby już końcem roku projekt był gotowy do druku.

 

2. Promocja rękodzieła oraz produktów rodzimych.

Jeśli jesteś wytwórcą produktów regionalnych, rzemieślnikiem, tworzysz oryginalną biżuterię, decoupage lub inne rękodzieło, zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej okazji współpracy. Chcemy stworzyć bazę lokalnych twórców i promować dzieła, które są nasze, rodzime.

W wielu miejscowościach na naszym terenie żyją ludzie, którzy z pasją tworzą niezwykłe dzieła, jednak często pozostają nieznani, niezauważeni. Obserwuje się zanikanie wielu sztuk rękodzielniczych, ze względu na brak możliwości do kultywowania lokalnych tradycji,
a przecież wyroby rękodzielnicze stają się coraz bardziej popularne i wielu młodych ludzi bierze udział w przeróżnych warsztatach, aby poznać zanikającą sztukę tworzenia unikalnych przedmiotów.

Dlatego Gmina Dębica planuje promować naszych lokalnych twórców. Chcielibyśmy, aby stanowili oni ciekawą i oryginalną oprawę naszych imprez gminnych, tworzyli gadżety stanowiące wizytówkę gminną. Interesuje nas wszystko: od rzeźby, obrazów malowanych czy wyszywanych, stroików itp. po dżemy, miody i inne artykuły.

W zależności od ilości osób, które zgłoszą się do nas, będzie możliwe wydanie folderu promującego lokalne rękodzieło i produkty regionalne, w którym o swoich pasjach będą mogli opowiedzieć rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz rzemieślnicy.

Zgłoszenia na karcie, która stanowi załącznik do niniejszego artykułu zbierane będą do 30 czerwca 2017 r.

Więcej informacji odnośnie powyższych akcji promocyjnych Gminy Dębica można uzyskać w Referacie Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, III piętro Urzędu Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13; 39-200 Dębica, tel. 146803320, kom. 783 877 333. Informacje dotyczące materiałów do albumu czy rękodzieła można przynosić osobiście, zgłaszać telefonicznie lub przesyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszamy do współpracy!