f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Kolejne "Spotkanie z Historią" już za nami

      22 stycznia 1863 r. rozpoczęło się powstanie styczniowe, największy zryw narodowo - wyzwoleńczy Polaków przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Pomimo swej klęski militarnej, umocniło ono polską świadomość narodową, jak również miało wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. O tym jak wielki w nim udział mieli mieszkańcy powiatu ropczyckiego opowiedział pan dr Jacek Magdoń podczas kolejnego „Spotkania z Historią”, realizowanego przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania.

Prelegent poruszył kwestię organizowanego na ziemiach zaboru austriackiego wsparcia dla powstania. Przedstawił sylwetki osób zaangażowanych w działalność powstańczą, takich jak hrabia Starzeński i o. Agrypin Konarski, uwzględniając przy tym samych uczestników walk m.in. Władysława Jabłonowskiego, Władysława Pragłowskiego, gen. Zygmunta Jordana, gen. Mariana Langiewicza czy Henrykę Pustowójtównę. Zaprezentował także miejsca w których formułowano oddziały powstańcze, dwory i kościoły w których ukrywali się powstańcy lub zatrzymywali przyszli ochotnicy. Niezwykle ciekawą okazała się postać ks. Ludwika Ruczki, nazywanego „Ojcem Sybiraków”, który ponad 500 powstańców wyciągnął z więzień rosyjskich, a nawet z Syberii. Na zakończenie prelekcji pan dr Jacek Magdoń przypomniał o niezwykle ważnej roli jaką odegrały tradycje powstańcze w organizowaniu Związku Strzeleckiego i Legionów Polskich.

Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim uczestnikom „Spotkania…” i na kolejne zapraszamy 26 maja bieżącego roku.

fot. arch. ECPiP