f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Prezentacja Ekspozycji w programie "PROWadzimy na starcie!"

TVP Rzeszów

http://rzeszow.tvp.pl/34068638/20092017

Ekspozycja Historyczno – Dydaktyczna przy Górze Śmierci została zaprezentowana w programie TVP Rzeszów „PROWadzimy na starcie!”. Program ten poświęcony jest Lokalnym Grupom Działania z woj. podkarpackiego. Przedstawiane są w nim efekty wykorzystania środków finansowych z poprzedniej perspektywy PROW 2007-2013 oraz możliwości korzystania z nowego „rozdania” w ramach PROW 2014-2020.

Dzięki  dotacji w ramach tego programu zakupione zostały do Ekspozycji dwie podświetlane gabloty muzealne. Ich podstawowym zadaniem jest ochrona umieszczonych wewnątrz eksponatów. Natomiast dzięki odpowiedniemu podświetleniu możliwa jest ich lepsza prezentacja. Z tych samych funduszy sfinansowano również zakup profesjonalnego programu komputerowego Musnet do katalogowania zbiorów muzealnych. Spełnia on niezwykle ważną rolę ze względu na stale powiększające się zbiory Ekspozycji przy Górze Śmierci. Pozwala on na kompleksowe gromadzenie, w uporządkowany sposób, informacji katalogowej o posiadanych zbiorach. Umożliwia sprawne tworzenie kwerend, raportów i statystyk odnośnie przechowywania eksponatów, ułatwia kontrolę nad ruchem muzealiów poprzez rejestr konserwacji, wypożyczeń, wystaw i miejsc przechowywania.

W dniu 20 września 2017 r. o godzinie 21:00 w TVP3 Rzeszów odbyła się emisja programu „PROWadzimy na starcie!” dotyczącego LGD Partnerstwo 5 Gmin.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia odcinka, który dostępny jest pod poniższym linkiem: 
http://rzeszow.tvp.pl/34068638/20092017