f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Kwietniowe Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci - 24.04.2019 r.

Fot. Archiwum CKiB

24 kwietnia 2019r. w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej odbyły się coroczne Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci w Pustkowie-Osiedlu, upamiętniające tysiące więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozie pracy przymusowej w Pustkowie.

Na Górę Śmierci przybyli przedstawiciele świata polityki, kultury i nauki, reprezentujący władze zarówno na szczeblu ogólnopaństwowym jak i lokalnym. Swoim przybyciem zaszczycił nas pan Stanisław Szuro, były więzień Pustkowskiego Obozu Pracy, którego obecność ogromnie cenimy. Na Górze Śmierci zgromadzili się również przedstawiciele kół wojewódzkich i terenowych Związków Kombatantów RP. Jak co roku w wydarzeniu uczestniczyli harcerze, Młodzieżowe Grupy Reprezentacyjne Gminy Dębica, a także poczty sztandarowe szkół regionu dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego.

Podniosłego charakteru uroczystości dodała obecność żołnierzy z 33 Batalionu Piechoty Lekkiej w Dębicy oraz oprawa muzyczna Orkiestry Dętej- Gmina Dębica.

Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Narodowego, po którym przybyłych gości powitał Wójt Gminy Dębica pan Stanisław Rokosz. Głos zabrali również Starosta Powiatu Dębickiego pan Piotr Chęciek oraz pani Krystyna Skowrońska Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Przemawiający zwrócili się z apelem do wszystkich zgromadzonych, w szczególności do młodzieży, aby pamięć o ludziach i miejscu nie zaginęła oraz podkreślili jak ważne jest oddanie hołdu i uczczenie pamięci o naszych Rodakach, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Po oficjalnym rozpoczęciu nastąpiła Msza Św., której przewodniczył ks. prałat Ryszard Pietrasik, proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Lubzinie. On także wygłosił okolicznościowe kazanie.

Po zakończeniu Mszy Św. dzieci i młodzież z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu zaprezentowali część artystyczną – obraz sceniczny o Stanisławie Leszczyńskiej, polskiej położnej z Auschwitz, nazywanej Aniołem Życia.

Po części artystycznej nastąpiła część patriotyczna uroczystości. Apel Pamięci, w asyście 33 Batalionu Piechoty Lekkiej poprowadził podporucznik Mariusz Charchut. Po zakończeniu Apelu Poległych porucznik Mariusz Pustułka podał komendę do oddania salwy honorowej.

Zwieńczeniem Uroczystości było złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem na Górze Śmierci oraz zwiedzenie Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przez przybyłych gości.

Organizatorami Uroczystości była Gmina Dębica oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica przy ścisłym współudziale Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Powiatu Dębickiego, Miasta Dębica, Miasta Ropczyce, Gminy Ostrów, Parafii pw. Stanisława BM w Pustkowie-Osiedlu.

Więcej:

http://ckib.pl/aktualnosci/kwietniowe-uroczystosci-patriotyczno-religijne-na-gorze-smierci-624.html