f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Ogłoszenie o naborze do projektu Działaj Lokalnie 2018

 PLAKAT Działaj Lokalnie ECPIP

Ogłoszenie o naborze na warsztaty dziennikarskie, które będą realizowane w ramach projektu DZIAŁAJ LOKALNIE 2018

Nieformalna grupa „Strażnicy Historii Gminy Dębica” serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do zapisów na bezpłatne warsztaty dziennikarskie. Zapisy odbywać się będą w dniach od 06.08.2018 r. do 10.09.2018 r.
Udział w warsztatach mogą wziąć wszystkie osoby, bez względu na wiek, bez względu na wykształcenie i wykonywany zawód, aby spróbować swoich sił jako dziennikarz i filmowiec!
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu 26A i siedzibie Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie oraz do pobrania na stronach: www.ckib.pl/ , www.ugdebica.pl , www.ecpip.pl .

Zajęcia realizowane będą w ramach projektu pt. „Historia Gminy Dębica we wspomnieniach mieszkańców - okruchy dawnych czasów w obiektywie kamery”.


Warsztaty zorganizowane będą w okresie od 1.09.2018 do 15.11.2018 r. w budynku Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie.

Dokumenty do pobrania:

Projekt Działaj Lokalnie 2018

Nieformalna grupa – Strażnicy Historii Gminy Dębica otrzymała dotację w ramach programu „Działaj Lokalnie” edycja 2018 Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wspólnie z lokalnymi partnerami: gminą Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmami: TIKKURILA S.A., FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.S., OLIMP LABORATORIES SP Z O.O. Kwota przyznanej dotacji to 4870 zł.

Wnioskodawcą projektu pt. „Historia Gminy Dębica we wspomnieniach mieszkańców - okruchy dawnych czasów w obiektywie kamery” było Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, zaś grupa nieformalna będzie go realizować.

Projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności wokół działań ukierunkowanych na gromadzenie i utrwalenie w formie elektronicznej (DVD) wspomnień starszych mieszkańców Gminy Dębica. W projekt zostanie zaangażowana młodzież, która przeprowadzi wywiady z chcącymi podzielić się swoją historią wybranymi mieszkańcami naszej gminy oraz utrwali je za pomocą własnych urządzeń (np. kamera, telefon komórkowy, tablet, laptop). W celu zapewnienia merytorycznego przygotowania młodzieży zostaną przeprowadzone dla nich warsztaty dziennikarskie. W czasie tych warsztatów młodzi nauczą się jak prawidłowo przeprowadzać wywiad oraz utrwalać go na różnych urządzeniach elektronicznych. Zebrane w ten sposób relacje „historii mówionej” stworzą materiał edukacyjny dla szkół, bibliotek i domów kultury z terenu Gminy Dębica oraz dla Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania. Projekt ma na celu integrację starszego i młodszego pokolenia, pogłębienie wiedzy o historii Małej Ojczyzny oraz szerzenie patriotyzmu lokalnego wśród młodych mieszkańców gminy. Wszystkie nagrane wywiady zostaną zmontowane w jeden film, który zostanie zaprezentowany w sali widowiskowej Domu Kultury w Pustkowie Osiedlu na podsumowanie projektu.

Projekt dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX" edycja 2018 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz Lokalnymi Partnerami: Gminą wiejską Dębica, Gminą Pilzno, Gminą Żyraków, firmą Tikkurila Polska S.A., firmą Olimp Laboratories Sp. z o.o., oraz Firmą Oponiarską Dębica S.A.

2018 loga dzialaj lokalnie web