f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Swój? Inny? Obcy? - warsztaty o przejawach nietolerancji we współczesnym świecie

30 stycznia Ekspozycję Historyczno – Dydaktyczną przy Górze Śmierci zwiedziła młodzież klasy II gimnazjum z Zespołu Szkół nr 3 w Dębicy. Młodzież zapoznała się z tragicznymi losami więźniów przetrzymywanych w nieludzkich warunkach w Zwangsarbeitslager Pustków (niemieckie obozy pracy przymusowej w Pustkowie, istniejące w latach 1940 - 1944), uruchomionych przy utworzonyym na tych terenach niemieckim poligonie wojskowym Waffen SS „Truppenübungsplatz Heidelager” (działającym również w okresie 1940 - 1944).

Po zwiedzeniu wystawy oraz terenu Góry Śmierci uczniowie wzięli udział w warsztatach „Swój? Inny? Obcy? – przejawy nietolerancji we współczesnym świecie”. Na zajęciach poruszony został temat tolerancji, ksenofobii, akceptacji, mniejszości (narodowych, etnicznych) i stereotypów. Warsztaty te miały na celu uwrażliwienie młodych na wszelkie przejawy nietolerancji z którymi możemy spotkać się wszędzie, m.in.: w domu, szkole, pracy, na ulicy, podwórku oraz w każdym wymiarze społecznym, politycznym, religijnym czy międzynarodowym.

Fot. arch. ECPiP