f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Warsztaty edukacyjne pt. „Stajemy wszyscy do apelu, umordowani, niewyspani i głodni…” - 14.06.2017 r.

DSC 0110 

14 czerwca Ekspozycję Historyczno - Dydaktyczną przy Górze Śmierci odwiedziła ponad 40-osobowa grupa młodzieży Gimnazjum Nr 3 w Ropczycach. Uczestnicy wycieczki obejrzeli prezentowaną w siedzibie Ekspozycji wystawę stałą, poświęconą historii utowrzonych przez Niemców obozów pracy przymusowej w Pustkowie, uruchomionych przy istniejącym na tych terenach niemieckim Poligonie wojskowym Waffen - SS „Truppenübungsplatz Heidelager” (1940 - 1944).
W siedzibie Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica odbyły się warsztaty edukacyjne, dotyczące życia więźniów w niemieckich obozach pracy przymusowej w Pustkowie pt. „Stajemy wszyscy do apelu, umordowani, niewyspani i głodni…”.
Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z losami więźniów niemieckich obozów pracy przymusowej dla Żydów, jeńców radzieckich i Polaków. Poruszano tematykę grup narodowościowych i kategorii więźniów, warunki ich egzystencji w obozach (mieszkaniowe, sanitarne, prac, porządek dnia) z uwzględnieniem liczebności ofiar obozów. Zajęcia opierały się na wykorzystaniu prezentacji multimedialnej oraz przytaczanych relacji świadków tamtych zdarzeń. Konkluzją ogólną z zajęć było uświadomienie uczestnikom warsztatów tragedii i cierpień przetrzymywanych w obozach pracy więźniów. Na zakończenie zajęć podkreślono jakie znaczenia ma dla współczesnego pokolenia wiedza o nazizmie i organizowanych na obszarze okupowanej Polski niemieckich, hitlerowskich obozach zagłady bezpośredniej i pośredniej.