f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Uroczystości Patriotyczno - Religijne na Górze Śmierci

W ramach obchodów Miesiąca Pamięci 29 kwietnia bieżącego roku odbyły się coroczne Uroczystości Patriotyczno - Religijne na Górze Śmierci w Pustkowie. Oddanie hołdu i przywrócenie pamięci o tysiącach więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie stało się lokalną tradycją kultywowaną od wielu lat. Była to także okazja do uczczenia pamięci wszystkich Rodaków, którzy z odwagą i poświęceniem walczyli o niepodległość Ojczyzny.

Na tegoroczne Uroczystości przybyli przedstawiciele świata polityki, kultury i nauki, reprezentujący władze zarówno na szczeblu ogólnopaństwowym jak i lokalnym. Szczególne znaczenie miała dla nas obecność byłych więźniów pustkowskiego obozu pracy przymusowej, a także przedstawicieli kół wojewódzkich i terenowych Związków Kombatantów RP.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, po której dzieci i młodzież z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie - Osiedlu zaprezentowały fragment przedstawieniaKsiężna Helena Jabłonowska „Serce dla ludu, dusza dla kraju”. Po części artystycznej porucznik Magdalena Homa z Kompanii Honorowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty - Spiechowicza poprowadziła Apel Pamięci na zakończenie którego oddano salwę honorową. Zwieńczeniem Uroczystości było złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem na Górze Śmierci oraz zwiedzenie Ekspozycji historyczno - dydaktycznej u stóp Góry Śmierci. Oprawa muzyczna uroczystości została przygotowana przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta – Gmina Dębica oraz Chór Parafialny z Pustkowa – Osiedla.

 Głównym organizatorem Uroczystości była Gmina Dębica z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Współorganizatorami wydarzenia byli: Powiat Dębicki, Powiat Ropczycko - Sędziszowski, Miasto Dębica, Gmina Ostrów oraz Parafia pw. św. Stanisława BM w Pustkowie -Osiedlu.

W dniu 29 kwietnia o godz. 11:00 w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej odbędą się coroczne Uroczystości Patriotyczno – Religijne na Górze Śmierci. Oddanie hołdu i przywrócenie pamięci o tysiącach więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie, które w latach 1940 - 1944 funkcjonowały przy zorganizowanym na tym terenie Poligonie Waffen - SS, stało się lokalną tradycją kultywowaną od wielu lat. Jest to także okazja do uczczenia pamięci wszystkich Rodaków, którzy z odwagą i poświęceniem walczyli o niepodległość Ojczyzny.

Program uroczystości:

Godz. 11:00 – Rozpoczęcie Uroczystości, powitanie przybyłych gości
Godz. 11:30 – Uroczysta Msza Św.
Godz. 12:30 – Część artystyczna (fragment przedstawienia Księżna Helena Jabłonowska
                      „Serce dla ludu, dusza dla kraju”)
Godz. 12:50 – Apel Pamięci
Godz. 13:10 – Złożenie Wieńców przy Pomniku
Godz. 13:30 – Zakończenie 

Po zakończeniu Uroczystości zapraszamy do zwiedzania Ekspozycji historyczno – dydaktycznej przy Górze Śmierci.

Głównym organizatorem kwietniowych uroczystości jest Gmina Dębica z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Współorganizatorami wydarzenia są: Powiat Dębicki, Powiat Ropczycko - Sędziszowski, Miasto Dębica oraz Gmina Ostrów.