English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Apel do Mieszkańców Gminy Dębica i okolic

APEL DO MIESZKAŃCÓW 

GMINY DĘBICA I OKOLIC


Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z siedzibą w Pustkowie-Osiedlu 26A zwraca się do Mieszkańców Gminy Dębica z uprzejmą prośbą o udostępnienie terenów do prowadzenia badań archeologicznych i działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów, pochodzących z okresu funkcjonowania niemieckiego poligonu wojskowego Waffen SS „Truppenübungsplatz Heidelager” i obozów pracy przymusowej Pustkowa w latach 1940-1944, z czasów II wojny światowej.

Poszukiwania prowadzone będą z wykorzystaniem: ręcznych wykrywaczy metali, poprzez namierzanie sygnałów przedmiotów metalowych oraz punktowe wykopy. Pragniemy zaznaczyć, że prowadzenie poszukiwań będzie się odbywało w sposób niekolidujący z prowadzoną przez „Właściciela nieruchomości” gospodarką rolną lub leśną. 

Artefakty znalezione w wyniku prowadzonych poszukiwań i prac archeologicznych, po akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wzbogacą stałe i czasowe wystawy Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie, która stanowi integralną część Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania, znajdującego się w strukturach organizacyjnych Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie- Osiedlu.

Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg poszukiwań oraz realizację postanowień niniejszego porozumienia po stronie Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica będą pracownicy merytoryczni Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania — Pani Łucja Szumańska i Pan Marian Matkowski, kontakt: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 887 628 900.

Ekspozycja Hostoryczno Dydaktyczna INFO

 

Zobacz także: