English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - X Modlitewno-Edukacyjne Spotkanie Młodych przy Górze Śmierci w Paszczynie - MESM 2021 - 14.09.2021 r.

DSC 0192

fot. Archiwum ECPiP

Jak co roku, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, pod Górą Śmierci w Paszczynie, zebrała się młodzież Dekanatu Pustków-Osiedle, przygotowujaca sie do sakramentu bierzmowania.
Wraz z młodzieżą na jubileuszowe X. Modlitewno - Edukacyjne Spotkanie Młodych przybyli duszpasterze, siostry zakonne oraz młodzież z JS Strzelec z Zespolu Szkół Pustkowa-Osiedla.

W ramach MESM 2021 przypomniano i przybliżono heroiczną postać Prymasa Tysiąclecia Błogosławionego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Świadka dwóch totalitaryzmów XX wieku. Warto przypomnieć, że w 2021 roku obchodzimy 120. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.

Podczas tej Drogi Krzyżowej przy każdej ze stacji odczytywane były rozważania religijne, które wygłaszał ks. Łukasz Halada, wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Pustkowie Osiedlu, natomiast te poświęcone Osobie Błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, przytaczał Marian Matkowski opiekun Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie.

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej i dotarciu pod pomnik główny, poświęcony pamięci ofiar niemieckich obozów pracy przymusowej Pustkowa, modlitwę za zmarłych, bohaterów i ofiary II wojny światowej oraz za Ojczyznę za za wstawiennictwem bł. ks.kard. Stefana Wyszyńskiego  odmówił ks. Łukasz Halada.

Następnym punktem Spotkania Młodych na Górze Śmierci była gawęda historyczna, poświęcona historii uwięzienia Prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przez władze komunistyczne, którą wygłosił Marian Matkowski. 

Fragment gawędy:

"...Prymas Tysiąclecia był inwigilowany przez zbrodniczy aparat komunistyczny UB i SB ponad trzydzieści pięć lat w okresie od 5 maja 1946 aż do ceremonii pogrzebowej 31 maja 1981. Jako wróg "numer jeden" systemu, został objęty stałą obserwacją funkcjonariuszy bezpieki od kiedy zaczął sprawować godność w hierarchii kościelnej jako biskup, a następnie arcybiskup, prymas Polski i kardynał.

W wyniku napięć lat 50-ch pomiędzy państwem a Kościołem, polityka władz PRL, uzależnionych od ZSRR, zmierzała do zniszczenia jakiejkolwiek opozycji i wszelkich niezależnych instytucji czy ośrodków politycznych. Jedyną ostoją wolności pozostał tylko Kościół Katolicki na czele z prymasem. 25 września 1953 roku Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski został aresztowany i uwięziony przez UB w ramach represji komunistów właśnie wobec Kościoła Katolickiego w Polsce. Przez okres ponad 3 lat internowania, księdzu Prymasowi towarzyszyli siostra zakonna Maria Leonia Graczyk i ksiądz Stanisław Skorodecki.

Miejsca odosobnienia, w których był internowany ks. prymas Stefan Wyszyński:
- Rywałd (25/26 września 1953 - 12 października 1953),
- Stoczek Warmiński (12 października 1953 - 6 października 1954),
- Prudnik (6 października 1954 - 27 października 1955),
- Komańcza (27 października 1955 - 26 października 1956)...

Ważne słowa, drogowskazy dla współczesnego pokolenia Polaków
z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego Błogosławionego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego:


„Po Bogu najbardziej kocham Polskę”

***
„Naród, który nie wierzy w wielkość
i nie chce wielkich ludzi, kończy się.
Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej.” ..."

Po krótkiej refleksji dla młodzieży o patriotyzmie i błogosławieństwie dla wszystkich zebranych, na zakończenie MESM 2021, Marian Matkowski zaprosił uczestników spotkania na zwiedzanie Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie.

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich Osób, które przyczyniły się do zorganizowania i zabezpieczenia MESM 2021: Duszpasterzom, Siostrom Zakonnym, Strzelcom JS STRZELEC z Z.S. z Pustkowa-Osiedla, Straży Gminnej, młodzieży szkół oraz kol. Agacie Plezi za dokumentację zdjęciową wydarzenia.