English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Gala Retrospektywy NNW w Ekspozycji - 26.11.2020 r.

 2020 11 26 Retrospektywa Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezlomni Wykleci

Pod patronatem Stowarzyszenia Scena Kultury z Warszawy, Gminy Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica oraz Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania, w Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie, odbyła się gala Retrospektywy Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci.

To wyjątkowe spotkanie otworzyli: najpierw piosenką znany bard Tadeusz „Tadek” Polkowski, a następnie słowem wprowadzenia Arkadiusz Gołębiewski - Dyrektor Festiwalu Filmowego NNW, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Scena Kultury oraz Marian Matkowski - opiekun Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie, pracownik ECPiP CKiB.

DSC 0101Tadeusz „Tadek” Polkowski
Tadeusz Polkowski znany jest w internecie jako Tadek Firma Solo, rapujący patriota.
Występował w zespole hip-hopowym Firma, którego był współzałożycielem. Udzielał się w formacji DMF (Dwóch Małoletnich Fachowców). Śpiewa m.in. o Żołnierzach Wyklętych, rotmistrzu Witoldzie Pileckim, gen. Auguście Emilu Fieldorfie ps. Nil czy Danucie Siedzikównie "Ince". Współpracuje z Muzeum AK w Krakowie, organizuje koncerty o tematyce patriotycznej.
https://www.youtube.com/user/niewygodnaprawdaTV

DSC 0115od lewej Marcin Wikło, Małgorzata Waksmundzka-Szarek
oraz otwierający spotkanie
Arkadiusz Gołębiewski - prezes Stowarzyszenia Scena Kultury


DSC 0119od lewej Marcin Wikło, Małgorzata Waksmundzka-Szarek 
oraz otwierający spotkanie
Marian Matkowski - opiekun Ekspozycji

Galę wspólnie poprowadzili Małgorzata Waksmundzka-Szarek (była rzecznik Wojewody Podkarpackiego, a obecnie wicedyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim) oraz Marcin Wikło (dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny. Publikuje w portalu wPolityce.pl i tygodniku "Sieci". Zadaje #GorącePytania w telewizji "wPolsce.pl", prowadzi Kwadrans Polityczny w TVP1).

W ramach tego wydarzenia pięcioro Laureatów związanych z naszym regionem i województwem otrzymało wyróżnienia w postaci statuetek i dyplomów Sygnety Niepodległości oraz Drzwi do Wolności, które wręczyli dla wyróżnionych osób: Sylwia Zapał - wicedyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Arkadiusz Gołębiewski - prezes Stowarzyszenia Scena Kultury, Romuald Rzeszutek - członek Zarządu Stowarzyszenia Klubu Historycznego "PRAWDA i PAMIĘĆ" w Mielcu.
Wśród Osób wyróżnionych znaleźli się: Stanisław Szuro, Aleksander Rybicki, Stanisława Imiołek, Jan Łożański oraz Jacek Flis.

 

DSC 0230

W spotkaniu uczestniczyli Bliscy i Znajomi osób Laureatów Gali, którzy w ich imieniu odebrali wyróżnienia: Stanisław Szuro (syn śp. mjr. Stanisława Szuro [1920-2020]), Marek Flis (brat śp. Jacka Flisa [1972-2020]), Bogdan Miszczak (reżyser filmu pt. "Czas leśnych kurierów" w imieniu kurierów państwa podziemnego śp. Aleksandra Rybickiego [1904-1983] i śp. Jana Łożańskiego [1912-1990] oraz Marian Matkowski (pracownik ECPiP CKiB w imieniu Stanisławy Imiołek, która ze względu na wiek (97 l.) i zdrowie nie mogła osobiście odebrać wyrónienia).

Samo przedsięwzięcie pn. "Cykl Retrospektyw Festiwalu NNW" jest esencją Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci, który jest organizowany od 12 lat. Miejscem organizacji festiwalu filmowego jest Gdynia, a Patronat Narodowy nad festiwalem od 2015 r objął Prezydent RP. 
Retrospektywy- to krótko mówiąc festiwal NNW w trasie. Zaś celem Retrospektyw jest dotarcie nie tylko do mieszkańców wielkich metropolii, ale także do mniejszych miast czy gmin, gdzie odbiorcy mogą poczuć atmosferę festiwalu i poszerzyć swoją wiedzę o polskiej drodze do wolności ( lata 1939-89). Retrospektywy inicjują ważne lokalnie dyskusje -wywołane dzięki pokazom filmowym, wystawom oraz warsztatom i konkursom. Ważnym elementem Retrospektyw jest przywracanie pamięci i honorowanie lokalnych bohaterów – za życia i pośmiertnie oraz osób, które wspierały żołnierzy- Sygnetami Niepodległości oraz Drzwiami do Wolności. Rodzinom Żołnierzy Niezłomnych wydarzenie to daje możliwość wywołania społecznej dyskusji oraz znalezienia odpowiedzi na ważne dla nich pytania, np. gdzie zostali pochowani ich bliscy. Natomiast w młodych Retrospektywy rozpalają głód wiedzy, młodzież ma szansę zetknąć się z ambitną sztuką, którą może współtworzyć w ramach warsztatów i konkursów np. w ramach projektu Młodzi dla Historii. Młodzież bierze aktywny udział w konkursach oraz żywych lekcjach historii. Dzięki nim młodzi często odnajdują w sobie pasję do poznawania najnowszej historii Polski, historii swoich rodzin i lokalnych bohaterów. 
Głównym celem przedsięwzięcia jest edukacja historyczna lokalnych społeczności, w tym młodzieży szkolnej. Podczas retrospektyw odbędą się pokazy filmów patriotycznych, wernisaże, koncerty, spotkania ze świadkami historii - żywe lekcje historii, konkurs i wszechstronne warsztaty filmowe. Bardzo ważnym wydarzeniem w trakcie każdej retrospektywy będzie uhonorowanie ostatnich świadków historii. Laureaci otrzymają Sygnety Niepodległości - wyróżnienie przyznawane świadkom historii bohatersko walczącym o wolność i niepodległość kraju oraz Drzwi do Wolności - wyróżnienie przyznawane za odwagę oraz poświecenie bohaterom drugiego planu, wspierającym działaczy podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego. Do udziału w projekcie zostaną zaproszone różne grupy odbiorców. Ideą projektu jest tworzenie projektu interdyscyplinarnego o wysokich walorach artystycznych i edukacyjnych. Edukacja historyczna poprzez wszystkie formy sztuki, a także spotkania i dyskusje ze świadkami historii, w tym bohaterami podziemia i osobami represjonowanymi.

Przedsięwzięcie przekazuje lokalnym społecznościom, żyjącym z daleka od wielkich wydarzeń, ideę i dorobek Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Festiwal jest organizowany od 2008 r. Od 2010 r. odbywa się nieprzerwanie w Gdyni. Dzięki lokalnym retrospektywom festiwal poszerza swój zasięg i promuje historię i edukację historyczną na terenie całego kraju.
Rekomendacja retrospektyw – WWW.festiwalnnw.pl – zakładka „Retrospektyw”„Videorelacje"

Zobacz także:

https://wpolityce.pl/historia/528615-festiwal-nnw-w-pustkowie-wideo-i-zdjecia

„Świat musi pamiętać o ludziach, niemieckich ofiarach”.
Festiwal NNW w Pustkowie.
WIDEO i ZDJĘCIA

Filmy historyczne, dyskusje i warsztaty filmowe oraz dla organizacji pozarządowych wypełniły dwudniową retrospektywę Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” w Pustkowie k/Mielca. Podczas uroczystej gali uhonorowaliśmy lokalnych bohaterów ważnych dla polskiej wolności. Patronem medialnym wydarzenia był portal wPolityce.pl.

 //////