English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Dzień 12 czerwca, dniem wolnym w Centrum Kultury i Bibliotek - Ekspozycja NIECZYNNA

Ekspozycja Hostoryczno Dydaktyczna INFORMACJA

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica nr 013/1/2020 z dnia 27.01.2020  roku ustala się dzień 12 czerwca 2020 r.  dniem wolnym od pracy wszystkich placówek Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę tj. w dniu 15 sierpnia 2020 r.