English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2020

 IMG 20200423 073543983

Miesiąc Kwiecień zastał ustanowiony Miesiącem Pamięci Narodowej w celu przypomnienia i uczczenia, znaczących wydarzeń z historii Polski i narodu polskiego. Miesiąc Pamięci Narodowej jast także okazją do uhonorowania bohaterów narodowych oraz ofiar walki o wolność i niepodległość Polski.  Oddajemy hołd tym wszystkim, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.

Decyzję, o ustanowieniu tego szczególnego miesiąca, jako upamiętnienia i uczczenia tysięcy więźniów hitlerowskich obozów wyzwolonych przez aliantów właśnie w kwietniu 1945 r., podjęta została wkrótce po zakończeniu II wojny światowej.

W miesiącu kwietniu, na przestrzeni dziejów miały miejsce bardzo ważne, a zarazem brzemienne w skutkach wydarzenia polskiej historii.
Dla przykladu podajmy kilka z nich:
1 kwietnia 1548 r. – zmarł Zygmunt Stary
1 kwietnia 1656 r. – śluby króla Jana II Kazimierza w katedrze łacińskiej we Lwowie,
1 kwietnia 1683 r. – Polska zawarła z Austrią antyturecki sojusz,
1 kwietnia 2008 r. – Polska przyjęła traktat lizboński,
2 kwietnia 1997 – Zgromadzenie Narodowe uchwaliło nową konstytucję,
2 kwietnia 2005 r., o godz. 21.37 – zmarł św. Jan Paweł II, pierwszy papież Polak,
3 kwietnia 1940 r. – z Kozielska wywieziono pierwszą grupę jeńców polskich,
4 kwietnia 1794 r. – podczas Insurekcji Kościuszkowskiej miała miejsca bitwa pod Racławicami,
4 kwietnia 1996 r. – rozpoczęły się formalne rozmowy w sprawie przystąpienia do NATO,
5 kwietnia 1989 r. – zakończyły się obrady Okrągłego Stołu (zapoczątkowane w dniu 6 lutego 19689 r.)
6 i 13 kwietnia 1939 r. – Wielka Brytania i Francja udzieliły Polsce gwarancji pomocy militarnej,
8 kwietnia 1823 r. – w zaborze pruskim przeprowadzono reformę uwłaszczeniową,
8 kwietnia 1965 r. – przedłużono układ o przyjaźni z ZSRR, nowa umowa trwała do 1985 roku,
8 kwietnia 1979 r. – Edward Raczyński został prezydentem RP na uchodźstwie,
8 kwietnia 1986 r. – prezydentem RP na uchodźstwie został Kazimierz Sabbat,
9 kwietnia 1241 r. – bitwa z Tatarami pod Legnicą, klęska wojsk polskich i śmierć ks. Henryka II Pobożnego,
9 kwietnia 1994 r. – Polska złożyła wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej,
10 kwietnia 1525 r. – Albrecht Hohenzollern złożył w Krakowie hołd lenny Zygmuntowi Staremu
10 kwietnia 1864 r. – gen. Romuald Traugutt, trzeci Dyktator Powstania Styczniowego zostaje aresztowany przez Rosjan,
10 kwietnia 1940 r. – 80. rocznica zbrodni katyńskiej
10 kwietnia 2010 r. – katastrofa lotnicza w Smoleńsku. W katastrofie zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką.
Śmierć poniosły także inne osoby, m.in.: ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Łącznie zginęło 96 osób
12 kwietnia 1990 r. – zniesiono cenzurę w Polsce,
13 kwietnia 1863 r. – car Aleksander II zapowiedział amnestię dla powstańców, którzy złożyli broń,
13 kwietnia 1940 r. – przeprowadzono drugą deportację Polaków w głąb ZSRR,
13 kwietnia 1943 r. – ujawnienie przez Niemców zbrodni katyńskiej,
14 kwietnia 966 r. – chrzest Polski,
14 kwietnia 1809 r. – Austria zaatakowała Księstwo Warszawskie,
14 kwietnia 1950 r. – komuniści i Episkopat Polski podpisali porozumienie,
15 kwietnia 1846 r. – Austria zlikwidowała Rzeczpospolitą Krakowską,
15-16 kwietnia 1945 r. forsowanie Odry w rejonie Gozdowic i Czelina przez oddziały 1 Armii Wojska Polskiego oraz Nysy Łużyckiej przez oddziały
II Armii Wojska Polskiego i I Korpus Pancerny,
15 kwietnia 1961 r. – przeprowadzono połączone wybory do sejmu i rad narodowych,
16 kwietnia 1922 r. – w Rapallo podpisano traktat niemiecko-sowiecki,
16 kwietnia 1943 r. – rząd polski zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o wyjaśnienie informacji na temat Katynia,
16 kwietnia 2003 r. – na konferencji w Atenach podpisano traktat akcesyjny. Traktat uwieńczył wieloletnie starania Polski o członkostwo UE,
17-18 kwietnia 1794 r. – wybuch Powstania Kościuszkowskiego w Warszawie, pod dowództwem przez Jana Kilińskiego,
17 kwietnia 1794 r. – wybuchło powstanie na Żmudzi,
18 kwietnia 1025 r. – koronacja na króla Bolesława Chrobrego w Gnieźnie,
18 kwietnia 1518 r. – ślub Zygmunta Starego z Boną Sforzą
18-19 kwietnia 1831 r. – Bitwa pod Boremlem podczas wyprawy korpusu Wojska Polskiego na Wołyń pod dowództwem gen. dyw. Józefa
Dwernickiego,
19 kwietnia 1804 r. – bitwa pod Raszynem,
19 kwietnia 1919 r. – Wojsko Polskie zajęło Wilno,
19 kwietnia 1943 r. – początek powstania w getcie warszawskim,
21 kwietnia 1791 r. – Sejm Czteroletni uchwalił prawo o miastach,
22–24 kwietnia 1794 r. – wybuchła insurekcja w Wilnie pod wodzą płk. Jakuba Jasińskiego
22 kwietnia 1848 r. – austriacki gubernator Galicji ogłosił zniesienie pańszczyzny chłopskiej,
23 kwietnia 1910 r. – 110 lat temu, z inicjatywy m.in. Józefa Piłsudskiego powołano Związek Strzelecki. Stanowiący w rzeczywistości organ
przysposobienia wojskowego, został oficjalnie zarejestrowany przez władze austriackie jako organizacja paramilitarna o celach społeczno-
wychowawczych,
23 kwietnia 1992 r. – Sejm uchwalił ustawę o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji,
24 kwietnia 1935 r. – uchwalono konstytucję kwietniową,
25 kwietnia 1333 r. – w katedrze wawelskiej koronowano Kazimierza Wielkiego,
25 kwietnia – 7 maja 1920 r. – zwycięska ofensywa wojsk polskich i ukraińskich, zajęcie Kijowa,
25 kwietnia 1943 r. – Józef Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim na emigracj,
26–29 kwietnia 1848 r. – rozruchy w Krakowie,
26 kwietnia 1886 r. – władzę Rzeszy powołały Komisję Kolonizacyjną dla popierania osadnictwa niemieckiego na ziemiach polskich,
27 kwietnia 1792 r. – zawiązano konfederację targowicką,
28 kwietnia 1865 r. – odbyła się premiera opery Straszny dwór Stanisława Moniuszki w Warszawie,
28 kwietnia 1939 r. – Niemcy zerwały układ o nieagresji z Polską,
30 kwietnia 1632 r. – zmarł Zygmunt III Waza

Ekspozycja Hostoryczno Dydaktyczna INFORMACJA

INFORMACJA
Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna
przy Górze Śmierci
w dniach 11-25.03.2020 r.
będzie NIECZYNNA

W związku z potwierdzeniem
wystąpienia na Podkarpaciu 
Koronawirusa COVID-19 

podjęto decyzję
o czasowym zamknięciu EKSPOZYCJI

 

Za utrudnienia przepraszamy
kontakt: +48 14 681 10 06

Ekspozycja Hostoryczno Dydaktyczna INFORMACJA

INFORMACJA
Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna 
przy Górze Śmierci
będzie NIECZYNNA
do ODWOŁANIA

W związku z potwierdzeniem 
wystąpienia na Podkarpaciu 
Koronawirusa COVID-19 

podjęto decyzję 
o czasowym zamknięciu EKSPOZYCJI

Za utrudnienia przepraszamy 
kontakt: +48 14 681 10 06

W związku z komunikatem i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) i Ministra Zdrowia dotyczącymi potwierdzenia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz podjął decyzję o odwołaniu imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica:

1) Projekcja filmu pt. "W pięknym Pustkowie koło Dębicy..." zaplanowana na dzień 7 marca

2) Dzień Kobiet z Active Team zaplanowany na 8 marca

3) Międzynarodowy Dzień Teatru zaplanowany na 19 marca

4) Spotkanie z historią zaplanowane na 20 marca

5) Tradycje Wielkanocne zaplanowane na 29 marca

Informacja na temat organizacji lub odwołania kolejnych imprez będzie przekazywana na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji.

Źródło:

http://ckib.pl/aktualnosci/komunikat-wojta-gminy-debica-w-sprawie-imprez-organizowanych-przez-ckib-903.html

https://ugdebica.pl/aktualnosci/komunikat-wojta-gminy-debica-1467.html