English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Relacja z finału projektu Działaj Lokalnie 2018 r. - 15.11.2018 r.

DSC 0844

Archiwum foto. ECPiP

W listopadowe popołudnie, 15 listopada 2018 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Pustkowie Osiedlu odbyło się podsumowanie interdyscyplinarnego projektu pt. „Historia Gminy Dębica we wspomnieniach mieszkańców – okruchy dawnych czasów w obiektywie kamery”, realizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie 2018.

Osoby uczestniczące w tym przedsięwzięciu od września brały udział w warsztatach dziennikarskich, podczas których uczyły się sztuki dziennikarstwa, prawidłowego przeprowadzenia wywiadu oraz montażu filmu. Finałem działań projektowych było powstanie filmu dokumentalnego, na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz wystawa zdjęć ze zbiorów prywatnych osób, które tych wywiadów udzieliły.

Film ukazał sześć różnych sylwetek mieszkańców Gminy Dębica i okolic, kobiet i mężczyzn, którzy opowiedzieli w nim wybrane fragmenty swojego życia. Film ten jest opowieścią o sprawach i perypetiach ludzkich z różnej perspektywy. To też barwna opowieść o życiu codziennym różnych ludzi, środowisk i zawodów. W treści tego dokumentu przewija się historia mieszkańców ziemi dębickiej, ukazana na kanwie tragicznych wydarzeń lat II wojny światowej i ciężkich czasów powojennych. Niekiedy historia ta wzbogacona jest elementami humoru i nieoczekiwanymi zwrotami akcji z życia bohaterów. Wśród osób udzielających wywiady znaleźli się: Danuta Chochołowska, Władysław Ciołek, Barbara Gawlik, Helena Przetacznik, Władysława Świętoń i Zbigniew Wilk.

Na finał projektu przybyło wielu pasjonatów historii naszej małej Ojczyzny. Wśród nich znaleźli się główni bohaterowie tego wieczoru - uczestnicy projektu: osoby udzielające wywiadów, uczestnicy warsztatów dziennikarskich wraz z prowadzącą panią Justyną Wnęk oraz członkowie Grupy Nieformalnej "Strażnicy Historii Gminy Dębica".

Spośród zaproszonych gości przybyli na ten wieczór Stanisław Rokosz Wójt Gminy Dębica, Marcin Ciszek dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Paweł Werbowy ze Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, członkowie Klubów Seniora i Klubu Aktywnych Kobiet z terenu Gminy Dębica, dyrektorzy i młodzież szkolna z gminnych szkół w Brzeźnicy, Paszczyny oraz Pustkowa Osiedla, a także mieszkańcy Gminy Dębica.

Po wstępnym przywitaniu uczestników spotkania podczas, którego głos zabrali Marian Matkowski (koordynator projektu), Justyna Wnęk (prowadząca warsztaty dziennikarskie) i Marcin Ciszek dyrektor CKiB, zaprezentowany został powstały w ramach projektu film dokumentalny.

Na zakończenie spotkania wszystkim aktywnym uczestnikom projektu, wręczono pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za udział w projekcie. Obok wcześniej wymienionych już osób, które udzieliły wywiadów, podziękowania otrzymali również uczestnicy warsztatów dziennikarskich: Damian Lis, Izabela Nogaj, Patrycja Malikowska, Gabriela Mądro i Bogusława Strzyż oraz Justyna Wnęk – prowadząca warsztaty dziennikarskie.

Mamy nadzieję, że to spotkanie zwieńczające projekt ’’Działaj Lokalnie 2018’’ pobudzi jego uczestników do refleksji i dalszych działań, mających na celu, utrwalanie historii naszej małej Ojczyzny, którą jest ziemia dębicka.

Tegoroczny projekt przygotowała i realizowała Grupa Nieformalna "Strażnicy Historii Gminy Dębica" w składzie Marian Matkowski, Łucja Szumańska i Elżbieta Kucharska, przy ścisłej współpracy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, która w ramach tego programu otrzymała dotację w wysokości 4870 zł.

Wymiernym efektem tego projektu są: przeprowadzone warsztaty dziennikarskie, zespół osób przeszkolonych w zakresie podstaw dziennikarstwa, nakręcony film, zawierający siedem wywiadów, nagranych przy pomocy telefonów typu smartphone oraz zakupiony sprzęt, który dopomógł w realizacji projektu, a w tym: projektor multimedialny, ekran przenośny, stojaki do telefonów oraz gabloty wystawiennicze.

Warto dodać, że przedstawiony film zostanie przekazany jako materiał edukacyjny do szkół, bibliotek i domów kultury z terenu Gminy Dębica oraz do Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania.

Grupa Nieformalna "Strażnicy Historii Gminy Dębica" pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do zrealizowania tego projektu, a w szczególności:

1. Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu jako Ośrodkowi Działaj Lokalnie za przekazanie dotacji oraz za pomoc i merytoryczny nadzór nad projektem „Działaj Lokalnie 2018”

2. Komisji, która oceniała wnioski, dzięki której Grupa Nieformalna „Strażnicy Historii Gminy Dębica”, otrzymała grant w ramach „Działaj Lokalnie 2018”

3. Uczestnikom warsztatów dziennikarskich, za udział w tym projekcie, zajęciach, przeprowadzenie i nagranie wywiadów oraz poświęcenie swojego prywatnego czasu

4. Osobom, które udzieliły wywiadów, za podzielenie się swoją historią życia, która wpisuje się w historię naszej małej Ojczyzny, a przez to przekazuje nam współcześnie żyjącym i potomnych uniwersalne wartości

5. Pani Justynie Wnęk za prowadzenie warsztatów dziennikarskich, pomoc merytoryczną uczestnikom szkoleń oraz wielkie zaangażowanie w projekt i poświęcony czas

6. Pracownikom Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu za wszelką pomoc i życzliwość podczas realizowanego projektu

7. Lokalnym mediom za nagłośnienie i promocję naszego projektu

Projekt dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX" edycja 2018 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gmina Dębica - Profil Urzędu Gminy Dębica, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków oraz Tikkurila. Potęga Kolorów, Dębica i Olimp Labs.

2018 loga dzialaj lokalnie web