English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Wystawa IPN „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939-1944/45” - 1.09.2018 r.

2018 09 01 wystawa IPNArch. Oddział IPN Rzeszów

W dniach od 1 września do 31 października 2018 r. w Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Śmierci prezentowana jest wystawa plenerowa „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939-1944/45”, przygotowana przez rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Wystawa przybliża historię polskiej konspiracji cywilnej i wojskowej w czasie II wojny światowej. Ekspozycja wprowadza w strukturę terytorialną i organizacyjną polskiego Państwa podziemnego na Rzeszowszczyźnie. Przedstawione zostały formy i metody walki z okupantem, m.in. akcje sabotażowe i dywersyjne, wywiad i kontrwywiad oraz zagadnienia łączności, aprowizacji i aktywności informacyjno-propagandowej. Omówiono konspiracyjną działalność głównych partii politycznych i delegatów rządu emigracyjnego. Przedstawiono rolę podziemnego sądownictwa, tajnego nauczania i przykłady pomocy niesionej ludności żydowskiej. Przywołano także sylwetki osób zaangażowanych w konspirację: dowódców, żołnierzy, łączniczek, kurierów i kapelanów – którzy po wojnie przez wiele lat byli we własnym kraju traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Wystawa ukazuje również przygotowania, przebieg i skutki akcji „Burza” na terenie Podokręgu AK Rzeszów oraz sytuację na Rzeszowszczyźnie po wkroczeniu Armii Czerwonej, w tym sowieckie represje wobec żołnierzy podziemia.

Źródło: https://rzeszow.ipn.gov.pl/ 

Serdecznie zapraszamy