English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2018

Plakat MESM 3

 

W piątek 14 września, u stóp Góry Śmierci w Paszczynie odbędzie się już po raz siódmy Modlitewno – Edukacyjne Spotkanie Młodych.

Spotkanie, tradycyjnie rozpocznie się o godzinie 17.00 Drogą Krzyżową, której rozważania poświęcone będą udziałowi Dębiczan w walce o odzyskanie przez Polskę Niepodległości. W latach 1914-1917, do Legionów Polskich wyruszali każdego roku uczniowie i maturzyści dębickiego gimnazjum. Przeważnie trafiali do I Brygady dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego, walczącej początkowo w Małopolsce, w okolicach Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa, a także w Karpatach Wschodnich. W związku z tegorocznymi obchodami 100-lecia Niepodległości Polski chcemy w sposób szczególny uczcić pamięć naszych Rodaków, którzy oddali za nią życie.

Na zakończenie spotkania organizatorzy zapraszają do wysłuchania powiązanej tematycznie krótkiej gawędy, a po jej zakończeniu do bezpłatnego zwiedzania Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej przy Górze Śmierci.

Spotkanie współorganizowane jest przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania działające w strukturach Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica oraz parafię św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Pustkowie – Osiedlu.

WP 20180901 13 57 28 Pro 2

Arch. foto ECPiP

Z inicjatywy Stowarzyszenia Klub Historyczny Prawda i Pamięć z Mielca oraz Trasy Rowerowe Mielec, do Ekspozycji przybyli uczestnicy Rajdu Rowerowego na Górę Śmierci (wg Organizatora z Mielca wyruszyło 66 osób). Rajd jest formą upamiętrnienia rocznic wydarzeń histrorycznych zwązanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przypadającą 1 września tego roku 79. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Kilkudziesięcioosobowa grupa rowerzystów z Mielca i różnych części Polski, na wstępie wysłuchała opowieści o poligonie Waffen SS i niemieckich obozach pracy przymusowej oraz odwiedziła naszą Ekspozycję wraz z wystawami stałymi w baraku żołnierskim i więźniarskim, a także wystawami czasowymi m.in. wystawę ECPiP - "Ucieczki więźniów z obozów" i prezentowaną od 1 wrześna - wystawę plenerową Oddziału IPN w Rzeszowie - "Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939-1944/45".
Następnie uczestnicy rajdu udali się na Górę Śmierci aby oddać hołd ofiarom II wojny światowej na ziemi dębickiej.

 PLAKAT Działaj Lokalnie ECPIP

Ogłoszenie o naborze na warsztaty dziennikarskie, które będą realizowane w ramach projektu DZIAŁAJ LOKALNIE 2018

Nieformalna grupa „Strażnicy Historii Gminy Dębica” serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do zapisów na bezpłatne warsztaty dziennikarskie. Zapisy odbywać się będą w dniach od 06.08.2018 r. do 10.09.2018 r.
Udział w warsztatach mogą wziąć wszystkie osoby, bez względu na wiek, bez względu na wykształcenie i wykonywany zawód, aby spróbować swoich sił jako dziennikarz i filmowiec!
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu 26A i siedzibie Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie oraz do pobrania na stronach: www.ckib.pl/ , www.ugdebica.pl , www.ecpip.pl .

Zajęcia realizowane będą w ramach projektu pt. „Historia Gminy Dębica we wspomnieniach mieszkańców - okruchy dawnych czasów w obiektywie kamery”.


Warsztaty zorganizowane będą w okresie od 1.09.2018 do 15.11.2018 r. w budynku Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie.

Dokumenty do pobrania:

Projekt Działaj Lokalnie 2018

Nieformalna grupa – Strażnicy Historii Gminy Dębica otrzymała dotację w ramach programu „Działaj Lokalnie” edycja 2018 Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wspólnie z lokalnymi partnerami: gminą Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmami: TIKKURILA S.A., FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.S., OLIMP LABORATORIES SP Z O.O. Kwota przyznanej dotacji to 4870 zł.

Wnioskodawcą projektu pt. „Historia Gminy Dębica we wspomnieniach mieszkańców - okruchy dawnych czasów w obiektywie kamery” było Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, zaś grupa nieformalna będzie go realizować.

Projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności wokół działań ukierunkowanych na gromadzenie i utrwalenie w formie elektronicznej (DVD) wspomnień starszych mieszkańców Gminy Dębica. W projekt zostanie zaangażowana młodzież, która przeprowadzi wywiady z chcącymi podzielić się swoją historią wybranymi mieszkańcami naszej gminy oraz utrwali je za pomocą własnych urządzeń (np. kamera, telefon komórkowy, tablet, laptop). W celu zapewnienia merytorycznego przygotowania młodzieży zostaną przeprowadzone dla nich warsztaty dziennikarskie. W czasie tych warsztatów młodzi nauczą się jak prawidłowo przeprowadzać wywiad oraz utrwalać go na różnych urządzeniach elektronicznych. Zebrane w ten sposób relacje „historii mówionej” stworzą materiał edukacyjny dla szkół, bibliotek i domów kultury z terenu Gminy Dębica oraz dla Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania. Projekt ma na celu integrację starszego i młodszego pokolenia, pogłębienie wiedzy o historii Małej Ojczyzny oraz szerzenie patriotyzmu lokalnego wśród młodych mieszkańców gminy. Wszystkie nagrane wywiady zostaną zmontowane w jeden film, który zostanie zaprezentowany w sali widowiskowej Domu Kultury w Pustkowie Osiedlu na podsumowanie projektu.

Projekt dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX" edycja 2018 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz Lokalnymi Partnerami: Gminą wiejską Dębica, Gminą Pilzno, Gminą Żyraków, firmą Tikkurila Polska S.A., firmą Olimp Laboratories Sp. z o.o., oraz Firmą Oponiarską Dębica S.A.

2018 loga dzialaj lokalnie web

 

2018 09 01 wystawa IPNArch. Oddział IPN Rzeszów

W dniach od 1 września do 31 października 2018 r. w Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Śmierci prezentowana jest wystawa plenerowa „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939-1944/45”, przygotowana przez rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Wystawa przybliża historię polskiej konspiracji cywilnej i wojskowej w czasie II wojny światowej. Ekspozycja wprowadza w strukturę terytorialną i organizacyjną polskiego Państwa podziemnego na Rzeszowszczyźnie. Przedstawione zostały formy i metody walki z okupantem, m.in. akcje sabotażowe i dywersyjne, wywiad i kontrwywiad oraz zagadnienia łączności, aprowizacji i aktywności informacyjno-propagandowej. Omówiono konspiracyjną działalność głównych partii politycznych i delegatów rządu emigracyjnego. Przedstawiono rolę podziemnego sądownictwa, tajnego nauczania i przykłady pomocy niesionej ludności żydowskiej. Przywołano także sylwetki osób zaangażowanych w konspirację: dowódców, żołnierzy, łączniczek, kurierów i kapelanów – którzy po wojnie przez wiele lat byli we własnym kraju traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Wystawa ukazuje również przygotowania, przebieg i skutki akcji „Burza” na terenie Podokręgu AK Rzeszów oraz sytuację na Rzeszowszczyźnie po wkroczeniu Armii Czerwonej, w tym sowieckie represje wobec żołnierzy podziemia.

Źródło: https://rzeszow.ipn.gov.pl/ 

Serdecznie zapraszamy