f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - "Swój? Inny? Obcy?..." - warsztaty o przejawach nietolerancji we współczesnym świecie

24 maja w siedzibie Ekspozycji Historyczno – Dydaktyczną przy Górze Śmierci odbyły się warsztaty edukacyjne, dotyczące kwestii tolerancji, prowadzone przez edukatorów Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klasy III Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy.

Przed rozpoczęciem warsztatów uczniowie zwiedzili Ekspozycję Historyczno – Dydaktyczną przy Górze Śmierci, poznając historię obozów pracy przymusowej i poligonu Waffen SS – Truppenübungsplatz Heidelager w Pustkowie, w okresie II wojny światowej. Ćwiczenia warsztatowe, prowadzone tuż po zwiedzaniu Ekspozycji, związane były z wprowadzeniem i upowszechnieniem takich pojęć jak tolerancja, ksenofobia, akceptacja, mniejszości (etniczne, społeczne, religijne, kulturowe), stereotypy. Zajęcia te miały na celu uwrażliwienie młodych ludzi na wszelkie przejawy nietolerancji – religijnej, społecznej czy narodowej – we współczesnym świecie i wykształcenie postawy szacunku i zrozumienia wobec „inności” drugiego człowieka.

Fot. arch. ECPiP