English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Uroczystości Patriotyczno - Religijne na Górze Śmierci

30 kwietnia 2014 r., w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej odbyły się coroczne Uroczystości Patriotyczno – Religijne na Górze Śmierci w Pustkowie.  Jest to już wieloletnia lokalna tradycja, by oddać hołd wszystkim Rodakom walczącym w okresie okupacji hitlerowskiej o niepodległość Ojczyzny, a także upamiętnić tysiące więźniów rożnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele świata kultury i nauki oraz władze samorządowe z całego Podkarpacia.


Przybyli także, szczególnie ważni goście – delegacje byłych więźniów obozów Pustkowskich, przedstawiciele poszczególnych kół wojewódzkich i terenowych Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, delegację Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, reprezentanci Związku Inwalidów Wojennych i wielu innych organizacji kombatanckich.

Ceremonia rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości, rozpoczęła się uroczysta Msza św. z ceremoniałem wojskowym. Eucharystię celebrował Ks. Dziekan Józef Hamiga, proboszcz parafii p. w. Św. Jozefa Rzemieślnika w Pustkowie wraz z Ks. Romanem Woźnym – proboszczem parafii p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, oraz całym gronem duchownych z okregu Podkarpacia.

Po Mszy Św. nastąpiła wzruszająca część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie – Osiedlu.  W dalszej kolejności miał miejsce Apel Pamięci w asyście Kompani Honorowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Po zakończeniu Apelu Pamięci i oddaniu salwy honorowej złożono wieńce i kwiaty pod Pomnikiem.