English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2016

4 stycznia 1895 r. przyszła na świat Helena Jabłonowska, córka Mikołaja i Marii Rey. Była to niezwykła kobieta, która całe swoje życie poświęciła dla dobra innych. Już od wczesnych lat młodości zaangażowana była w działalność społeczną. Zarówno w okresie międzywojennym jak i w czasie II wojny światowej na bardzo szeroką skalę organizowała pomoc charytatywną na rzecz lokalnej społeczności. Księżna Helena Jabłonowska była również żołnierzem Armii Krajowej ps. Rzepicha. Jako przewodnicząca Rady Głównej Opiekuńczej powiatu dębickiego przychodziła z pomocą do tysięcy więźniów obozów pracy w Pustkowie, którzy nie bez przyczyny nazywali ją „Naszą Matką”.

Aby zachować pamięć o tej nieprzeciętnej osobie jaką była księżna Helena Jabłonowska, w 2013 r. powstała wystawa biograficzna na temat jej życia i działalności - „Sercem związana z ludźmi”. W ubiegłym roku, kiedy to minęła 120 rocznica urodzin Księżnej, wystawa powędrowała do wybranych bibliotek Gminy Dębica aby lepiej przybliżyć wszystkim postać tej niezwykłej kobiety. Została zaprezentowana w czterech bibliotekach: w Nagawczynie, Latoszynie, Podgrodziu oraz w Paszczynie. Z możliwości zapoznania się z postacią księżnej Jabłonowskiej skorzystali uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych z zamiejscowych szkół, stali czytelnicy oraz pozostali mieszkańcy.