English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Podsumowanie zimowych spotkań w Ekspozycji historyczno - dydaktycznej

Zajęcia zorganizowane podczas ferii zimowych w Ekspozycji historyczno – dydaktycznej przy Górze Śmierci stanowiły doskonałą alternatywę do spędzenia wolnego od nauki czasu. Z przygotowanej oferty warsztatowej skorzystało wiele uczniów. Tegoroczne spotkania poświęcone były życiu i działalności Księżnej Heleny Jabłonowskiej – patronki Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania. Uczniowie obejrzeli film dokumentalny opowiadający o losach tej niezwykłej kobiety. Zdobytą wiedzę mogli sprawdzić podczas krótkiego testu stanowiącego doskonałe podsumowanie odbytych warsztatów edukacyjnych.

 Czas ferii był także dobrą okazją do integracji młodzieży i seniorów. W ramach akcji „Razem dla Nagawczyny” ekspozycję zwiedziła grupa mieszkańców z tej miejscowości: Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Klubu Czytelnika i Seniora, członkowie OSP oraz młodzież z ZS w Nagawczynie. Po obejrzeniu wystawy oraz filmów dokumentalnych dotyczących  Poligonu Waffen – SS i funkcjonujących w jego obrębie obozów pracy uczestnicy wycieczki mieli możliwość wymiany swoich myśli i odczuć. U wielu starszych osób pojawiły się wspomnienia o ciężkich czasach wojny. Dzięki wspólnemu zwiedzaniu ekspozycji młodzież i starsi pogłębili swoją wiedzę na temat historii naszego regionu, a tym samym wykorzystali czas wolny od nauki do zacieśnienia międzypokoleniowych więzi.