English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2015

4 stycznia minęła 120 rocznica urodzin Księżnej Heleny Jabłonowskiej, patronki Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania – pełnej odwagi i poświęcenia działaczki ruchu oporu AK, przewodniczącej Rady Głównej Opiekuńczej powiatu dębickiego, ogromnych zasług patriotki, która w okresie II wojny światowej na bardzo szeroką skalę organizowała pomoc charytatywną na rzecz lokalnej społeczności. 

Pomoc więźniom obozów pracy przymusowej w Pustkowie, funkcjonujących przy zbudowanym w 1940 r. poligonie wojskowym SS – Truppenübungsplatz Heidelager stanowi osobny i zarazem bardzo istotny rozdział aktywności Heleny Jabłonowskiej. Działania na rzecz przetrzymywanych więźniów obejmowały dostarczanie żywności i lekarstw, pośredniczenie w przekazywaniu listów i grypsów do bliskich. Księżna Jabłonowska próbowała także gromadzić informacje o stanie i ilości więźniów oraz całej strukturze funkcjonowania obozów. Dane te dostarczała następnie dowództwu AK.