English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Żołnierze AK - więźniowie radzieckich łagrów

20 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym, przedświąteczne „Spotkanie z Historią”, w ramach cyklu wykładów otwartych, realizowanych przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania.

Wykład zatytułowany "Losy żołnierzy AK z Obwodu Dębica wywiezionych do ZSRR" wygłosił pan Szymon Pacyna - doktorant w Instytucie Historii UR, współpracujący z Zakładem Historii Najnowszej UR, uczestnik seminarium prof. dr hab. Włodzimierza Bonusiaka.

W trakcie prelekcji Szymon Pacyna szczegółowo naświetlił tragiczne losy żołnierzy obwodu dębickiego aresztowanych przez NKWD i wywiezionych w głąb ZSRR do radzieckich łagrów, głównie Borowicz i Riazania. Zobrazował okoliczności aresztowań, warunki transportu do ZSRR, codzienność żołnierzy w obozach, kreśląc jednocześnie sylwetki i losy poszczególnych żołnierzy.

Wykład został zilustrowany bardzo bogatą dokumentacją archiwalną z zasobów Centralnego Archiwum Wojskowego, Instytutu Pamięci Narodowej i Głównej Komisji  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Niektóre z zachowanych dokumentów prezentowane były publicznie po raz pierwszy.