English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - "Podobwód AK Sędziszów. Organizacja - mobilizacja - walka"

29 listopada odbył się kolejny wykład z cyklu comiesięcznych „Spotkań z Historią”, realizowanych przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania. Od kilku miesięcy problematyka „Spotkań..” oscyluje wokół tematów związanych z historią ziemi dębickiej. Ostatni wykład poświęcony został fragmentowi dziejów ziemi ropczycko – sędziszowskiej, a konkretnie żołnierzom tamtejszych oddziałów Armii Krajowej.

Wykład zatytułowany „Podobwód AK Sędziszów. Organizacja – mobilizacja – walka” wygłosił pan Jacek Magdoń - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, porucznik rezerwy Wojska Polskiego, oficer Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Jacek Magdoń jest przewodniczącym Sekcji Historycznej Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Rzeszowie, a także nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Publikuje teksty z zakresu historii wojskowości.

Pan Jacek Magdoń szczegółowo przedstawił strukturę i skład Podobwodu AK Sędziszów, jego dowódców oraz czołowych żołnierzy, przeanalizował także działania zbrojne sędziszowskich żołnierzy i ich powojenne losy.

Na kolejny, ostatni w tym roku kalendarzowym, wykład z cyklu „Spotkania z Historią” zapraszamy 20 grudnia.