English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej u stóp Gory Śmierci

5 i 7 listopada w siedzibie Ekspozycji historyczno – dydaktycznej przy Gorze Śmierci gościli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Bobrowej Woli.

Wraz z przewodnikiem zwiedzili wystawę główną w budynkach Ekspozycji - „Historię obozów pracy przymusowej w Pustkowie i poligonu Waffen – SS Truppenübungsplatz Heidelager”. Podczas spotkania, Marzena Baum – Gruszowska, kierownik Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania, w ramach którego działa Ekspozycja, przybliżyła uczestnikom historię mieszkańców Ziemi Dębickiej w okresie okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945. Oglądano fotografie archiwalne ilustrujące architekturę dawnej Brzeźnicy, Dębicy, czy Pustkowa – Osiedla. Po zajęciach w siedzibie Ekspozycji uczestnicy warsztatów udali się na Górę Śmierci, by tam złożyć hołd wszystkim więźniom przetrzymywanym i zmarłym w obozach pracy przymusowej w Pustkowie.

 Warsztaty Terapii Zajęciowej działają pod egidą Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób niepełnosprawnych „Radość”. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych tak umysłowo, jak i ruchowo. Warsztaty w Bobrowej Woli otaczają codzienną opieką 35 osób niepełnosprawnych z gmin: Dębica, Czarna i Żyraków. Głównym zadaniem Warsztatów jest rehabilitacja zawodowa i społeczna uczestników, która umożliwia zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.