f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Uroczystości Patriotyczno - Religijne na Górze Śmierci

25 kwietnia 2013 r., w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej odbyły się coroczne Uroczystości Patriotyczno – Religijne na Górze Śmierci w Pustkowie.

Jest to już wieloletnia lokalna tradycja, by oddać hołd wszystkim Rodakom walczącym w okresie okupacji hitlerowskiej o niepodległość Ojczyzny, a także upamiętnić tysiące więźniów rożnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele świata nauki, kultury i nauki, władze samorządowe z całego Podkarpacia. Przybyli także, szczególnie ważni goście – delegacje byłych więźniów obozów Pustkowskich, przedstawiciele poszczególnych kół wojewódzkich i terenowych Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, delegację Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, reprezentanci Związku Inwalidów Wojennych i wielu innych organizacji kombatanckich.

Ceremonia rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości, rozpoczęła się uroczysta Msza św. z ceremoniałem wojskowym. Eucharystię celebrował Ks. Ryszard Piasecki – proboszcz parafii św. Jadwigi w Dębicy, wraz z Ks. Dziekanem Józefem Hamigą – proboszczem parafii p. w. Św. Jozefa Rzemieślnika w Pustkowie, oraz Ks. Romanem Woźnym – proboszczem parafii p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
Po Mszy Św. nastąpiła wzruszająca część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie – Osiedlu.

Podczas uroczystości, krótkie prelekcje wygłosili: Wójt Gminy Dębica, a także Dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy, Jacek Dymitrowski.

W dalszej kolejności miał miejsce Apel Pamięci w asyście 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, poprowadzony przez porucznika Karola Walczaka. Dowódcą Kompanii Honorowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przybyłej na Uroczystości był porucznik Tomasza Czekaj. Po zakończeniu Apelu Pamięci i oddaniu salwy honorowej złożono wieńce i kwiaty pod Pomnikiem.

Organizatorami uroczystości Otwarcia była Gmina Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Wśród współorganizatorów wymienić należy Starostwo Dębickie, Starostwo Ropczycko – Sędziszowskie, miasto Dębica, miasto Ropczyce, Gminę Ostrów.