English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Projekt "Nasza Matka..." - III edycja warsztatów edukacyjnych

9 listopada w Centrum Kultury odbyły się kolejne warsztaty edukacyjne, w ramach projektu „Nasza Matka – Księża Helena Jabłonowska w relacjach i wspomnieniach”, realizowanego wspólnie przez CKiB i Muzeum Historii Polski. Celem projektu i zajęć warsztatowych jest przede wszystkim upowszechnienie wiedzy o działalności Księżnej Jabłonowskiej – działaczki społecznej, członkini Armii Krajowej, przewodniczącej Rady Głównej Opiekuńczej na obszarzedębickim, wspomagającej w okresie okupacji hitlerowskiej lokalną społeczność, niosącej pomoc więźniom obozów pracy przymusowej w Pustkowie.

Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Curie – Skłodowskiej z Pustkowa – Osiedla, uczestnicząca w warsztatach, obejrzała ponad trzydziestominutowy film dokumentalny, oparty na zebranych relacjach Historii Mówionej – członków rodziny Księżnej, dawnych pracowników majątku, byłych więźniów obozów pracy w Pustkowie, a także na fotografiach, pamiątkach i dokumentach obrazujących życie i działalność Heleny jabłonowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu okupacji hitlerowskiej naszego regionu w latach 1939 – 1945. Po obejrzeniu filmu młodzi ludzie, w oparciu o przygotowany materiał źródłowy – sprawozdania, listy i wspomnienia Księżnej Jabłonowskiej omawiali wspólnie najważniejsze aspekty patriotycznej działalności Jabłonowskiej z okresu II wojny światowej, dokonywali oceny postawy Księżnej i jej rodziny, dyskutowali także które, z wymienionych cech i wartości jakie wyznawała w swym życiu Księżna Jabłonowska można zauważyć także dzisiaj i czy mają one takie samo znaczenie jak w latach wojennej okupacji. Zajęcia zakończyły się „burzą mózgów”, w jaki sposób w dzisiejszych czasach można służyć Ojczyźnie i jak popularyzować patriotyzm wśród młodego pokolenia Polaków.