English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Wizyta Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

Zwiedzanie Ekspozycji, Dyskusja Panelowa nt. Roli Kościoła Katolickiego w Polsce, w okresie okupacji hitlerowskiej. Złożenie Kwiatów przy Pomniku na Górze Śmierci.