English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2012

Konferencja poświęcona była zagadnieniom szeroko pojętej ekologii, a jej celem jest zinwentaryzowanie najciekawszych projektów ze sztandarowych zakresów: odpady, recykling, racjonalne gospodarowanie energią, które zostały zgłoszone do trzynastu edycji Konkursu „Przyjaźni Środowisku”. Uczestnicy Konferencji, w ramach sesji terenowej – pozwalającej na pokazanie dziedzictwa przyrodniczego i atrakcji turystycznych Gminy Dębica – zwiedzili Ekspozycję przy Górze Śmierci. W gronie zwiedzających znaleźli się m. in. Emilia Wojtyło - Dyrektor Departamentu Zwiększenie Szans Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Rostecki Rafał - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Zbigniew Rynasiewicz – poseł na Sejm RP, Krzysztof Masiuk – Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowie.

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania działające przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica od maja bieżącego roku realizuje projekt historyczno – edukacyjny, dotyczący swojej patronki Księżnej Heleny Jabłonowskiej z Reyów (1895 – 1977). Projekt nosi tytuł „Nasza Matka – Księża Helena Jabłonowska w relacjach i wspomnieniach”. Projekt realizowany jest przy współpracy i ze środków finansowych Muzeum Historii Polski, w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, edycja na rok 2012.

13 września 2012 r., w rocznicę spalenia synagogi w Mielcu, została otwarta wystawa "Melitser Jidn - zagłada Żydów mieleckich". Jest to fotograficzny dokument składający się z 45 zdjęć. Zawiera on dwie sekwencje - pierwsza odsłona to trudna okupacyjna codzienność żydowskiej społeczności w okresie od września 1939 roku do marca 1942 roku, druga - to fotoreportaż wykonany przez niemieckiego fotografa Kurta Fryderyka Hipperta 9 marca 1942 roku - w dniu likwidacji mieleckich Żydów. Tego dnia do obozu w Pustkowie trafiło około 600 żydowskich mieszkańców Mielca.

Wstrząsające fotografie ilustrują ludzki dramat, rozgrywający się od wczesnych godzin porannych zimnego marcowego poniedziałku...

Zdjęcia na wystawie prezentowane są dzięki uprzejmości Muzeum Regionalnego w Mielcu oddział „Jadernówka”

14 września bieżącego roku, w siedzibie Ekspozycji historyczno – dydaktycznej przy Górze Śmierci  odbyło się Modlitewno – Edukacyjne Spotkanie Młodzieży przy Górze Śmierci, realizowane przez działające w Gminie Dębica Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania oraz Parafię pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Pustkowie – Osiedlu. Celem Spotkania było upamiętnienie ofiar kampanii wrześniowej 1939 r. – wszystkich Polaków, którzy tak dzielnie stawiali opór najeźdźcy i ginęli w obronie wolnej Ojczyzny. Pragnieniem organizatorów była także chęć uwrażliwienia młodych ludzi na fakt, iż odpowiedzialność za losy kraju leży także w ich rękach. Spotkanie rozpoczęło się od marszu „Drogą Cierpienia”  - rozważań Drogi Krzyżowej, powiązanej tematycznie z losem więźniów w obozach koncentracyjnych i obozach pracy.

Otwarcie wystawy czasowej poświęconej historii Lergu - firmy, która swymi korzeniami sięga dwudziestolecia międzywojennego. Obecność zakładu w Pustkowie – Osiedlu wpłynęła na decyzję utworzenia właśnie na tych obszarach Poligonu SS Truppenübungsplatz Heidelager.

Zakłady Chemiczne w Pustkowie wybudowane zostały jako filia firmy Lignoza S.A. z Katowic. Budowę rozpoczęto w 1937 r., w ramach realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego. Inwestycję zakończono w 1939 r., a nowo powstałe przedsiębiorstwo przyjęło nazwę „Lignoza” SA Katowice – Wytwórnia Pustków. Produkcja w zakładzie ruszyła 20 kwietnia 1939 r. w dwóch głównych działach produkcyjnych: materiałów wybuchowych i tworzyw sztucznych. Ogółem do chwili wybuchu II wojny światowej zatrudnionych było około czterystu pracowników.