English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2012

Pani Marszałek przybyła w towarzystwie pana wójta Stanisława Rokosza oraz pana Marka Kamińskiego – Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Wizyta Ryszarda Jura – Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Zwiedzanie Ekspozycji.

Elżbieta Łukacijewska – poseł do Parlamentu Europejskiego, pracująca w parlamentarnej Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisjo Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Pani poseł przybyła z wizytą do miasta i gminy Dębica, by wziąć udział w spotkaniu „Unia Europejska bliżej Ciebie” i wygłosić referat „Parlament Europejski dla młodzieży, działania na rzecz Podkarpacia”. W trakcie swojej wizyty Pani poseł Elżbieta Łukacijewska na zaproszenie Agnieszki Żurek, Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica zwiedziła także Ekspozycję Historyczno - Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Pustkowie.

Impreza współorganizowana została przez Gminę Dębica. Celem przejazdu Bicyklomaniaków była popularyzacja kultury rowerowej oraz bezpiecznej jazdy. Uczestnicy Rajdu zwiedzali Ekspozycję Historyczno – Dydaktyczną przy Górze Śmierci.

XLI Rajd Pąsowej Róży - Wycieczka Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, oddział Mielec. Zwiedzanie Ekspozycji, zasadzenie róży na Górze Śmierci.