English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2012

W ostatnim czasie pozyskano nowe eksponaty. Dzięki hojności prywatnych darczyńców otrzymano część  poligonowej zastawy stołowej, nowe militaria, dokumenty osobiste byłych więźniów, a także niezwykle wartościowe pamiątki związane z pobytem w obozie, jak choćby drewniana kasetka, wykonana przez jednego z więźniów obozu pracy dla Polaków. Cennym nabytkiem jest również komplet osiemnastu grypsów obozowych, wysyłanych do rodziny przez hrabiego Wojciecha Dzieduszyckiego, przebywającego w pustkowskim obozie pracy przymusowej dla Polaków, w latach 1942 - 1943.

Dzięki współpracy z Polskim Radiem, można również, zwiedzając Ekspozycję, wysłuchać Pierwszego komunikatu radiowego o rozpoczęciu działań wojennych przez Niemców, który został wyemitowany na antenie Polskiego Radia 1 września 1939 r.

Podróż w poszukiwaniu śladów cierpienia  - „shoah” rodziny Krantzów.

Jednostki dębickiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Dębica podczas ćwiczeń szkoleniowych na terenie Siedziby Ekspozycji. Zwiedzanie ekspozycji.

Zespół Pieśni i Tańca „Rochy” z Sędziszowa Małopolskiego w towarzystwie rosyjskich gości w siedzibie Ekspozycji Hist. – Dydaktycznej przy Górze Śmierci.

Wizyta na Górze Śmierci, złożenie kwiatów, zwiedzanie Ekspozycji.

Spotkanie z Małgorzatą Dzieduszycką – Ziemilską, córką hrabiego Wojciecha Dzieduszyckiego – byłego więźnia obozu pracy przymusowej dla Polaków, w latach 1942 – 1943. Pozyskanie nowych eksponatów – kompletu grypsów obozowych hrabiego Dzieduszyckiego, pisanych do rodziny.