f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Aktualności

IMG 20210616 085438927

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Piątka w Paszczynie

 

 

 

2021 06 16 Kwiatek 01

Wycieczka Uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy 

 

 

 

 

2020 06 14 Narodowy Dzien Pamieci Ofiar Niemeickich Obozow IPN KRAKOW

14 czerwca obchodzony jest w Polsce jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.

W tym roku przypada 81. rocznica pierwszej deportacji Polaków do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.
W dniu 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie, Niemcy wywieźli 728 Polaków.
To Polacy stali się pierwszymi więźniami Konzentrazionlager Auschwitz.
To dla nich Niemcy utworzyli obóz.

Obóz koncentracyjny utworzony zostł na obrzeżach miasta Oświęcim., Nazwę miasta Niemcy zmienili na Auschwitz, Więźniów w Auschwitz osadzono w koszarach po polskiej armii. Rozkaz założenia obozu wydał prawdopodobnie już w pierwszych dniach kwietnia 1940 r. zwierzchnik SS Heinrich Himmler. Organizacją zajął się Rudolf Hoess, późniejszy jego pierwszy komendant. Natomiast już 20 maja 1940 r. esesman Gerhard Palitzsch przywiózł do Auschwitz 30 więźniów, którymi byli niemieccy kryminalisi wcześniej osadzeni w KL Sachsenhausen. To oni stanowili zaczątek kadry funkcyjnej. Im wytatuowano na rękach pierwsze numery od 1 do 30.

Za datę uruchomienia obozu uważa się 14 czerwca 1940 r. Tego dnia do KL Auschwitz z więzienia w Tarnowie dotarł pierwszy transport 728 polskich więźniów politycznych, skierowanych tu przez dowódcę policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w Krakowie. Wśród deportowanych byli żołnierze kampanii wrześniowej, którzy usiłowali przedrzeć się na Węgry, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, robotnicy i inteligenci, a także kilku polskich Żydów. Pociąg składał się z wagonów osobowych drugiej klasy. Większość wśród nich stanowili ludzie młodzi. Najstarsi liczyli ok. 50 lat. Wśród pierwszych więźniów byli zakonnicy, księża.

Po przyjeździe do Auschwitz więżniowie usłyszeli pierwsze słowa kierownika obozu Karl Fritzsch, który powiedział: Tu jest Konzentrationslager Auschwitz. Jako element wrogi narodowi niemieckiemu będziecie internowani do końca wojny. Wszelkie przejawy buntu lub niesubordynacji będę tłumił w sposób bezwzględny. Za opór władzy, usiłowanie ucieczki - kara śmierci. Zdrowi i młodzi mają prawo żyć tu nie dłużej niż trzy miesiące Wyjście stąd prowadzi tylko przez komin krematorium".