English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Aktualności

INFORMACJA

Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna
przy Górze Śmierci w Paszczynie

w okresie

MAJÓWKI
będzie
CZYNNA:


30.04.2023 r. - 12.30-16.00 (Niedziela)
01.05.2023 r. – 12.30-16.00 (Święto Pracy)
02.05.2023 r. – 08.00-15.30 (Dzień Flagi)
03.05.2023 r. – 12.30-16.00 (Święto Konstytucji 3 Maja)

Serdecznie Zapraszamy

Ekspozycja Hostoryczno Dydaktyczna INFORMACJA

 

 

 

 

W środę 26 kwietnia 2023 roku uczciliśmy pamięć pomordowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie na corocznych Uroczystościach Patriotyczno-Religijnych na Górze Śmierci. Spotkanie ma na celu upamiętnienie wszystkich ofiar niemieckich obozów pracy przymusowej w Pustkowie, a także ofiar całego Narodu Polskiego w okresie okupacji niemieckiej oraz oddanie hołdu polskim żołnierzom walczącym na wszystkich frontach II wojny światowej.

Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Mgr Adama Chmiela duszpasterza Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy.

Uroczystości odbyły się w obecności sztandaru Wojska Polskiego i Wojskowej Asysty Honorowej 33 Batalionu Lekkiej Piechoty im. ppłk Adama Lazarowicza ps. „Klamra” w Dębicy pod dowództwem porucznika Remigiusza Szymańskiego. Po Mszy odśpiewano Hymn Państwowy. Następnie miał miejsce uroczysty Apel Pamięci.

Spotkanie na Górze Śmierci zwieńczyło złożenie wiązanek przy pomniku przez rodziny byłych więźniów obozu w Pustkowie, delegacje kombatantów, parlamentarzystów, samorządowców, harcerzy, służb mundurowych, szkół, i innych organizacji.

Po oficjalnych uroczystościach ich uczestnicy mogli zwiedzić ekspozycję stałą, a także okolicznościowe wystawy czasowe: "Sylwetki polskich więźniów obozu pracy przymusowej Pustkowa", „80. rocznica utworzenia niemieckiego obozu pracy przymusowej dla Polaków w Pustkowie" oraz wystawę plenerową IPN pt. "Życie na papierze. Niemiecka okupacja Rzeszowszczyzny w afiszach, obwieszczeniach i plakatach (1939–1944)".

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystości, delegacjom, pocztom sztandarowym szkół. Dziękujemy licznej delegacji rodzin byłych więźniów obozu w Pustkowie z Janowa Lubelskiego, którzy przyjechali na Górę Śmierci wraz z młodzieżą ZST w Janowie Lubelskim i przedstawicielami samorządu.

Oprawę muzyczną mszy i uroczystości, a także krótki koncert pieśni żołnierskich przygotowało Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gmina Dębica.

Organizatorami wydarzenia byli:

Starosta Powiatu Dębickiego

Burmistrz Miasta Dębica

Burmistrz Miasta Ropczyce

Wójt Gminy Ostrów

Wójt Gminy Dębica

Proboszcz Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa w Pustkowie-Osiedlu

Dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Brzeźnicy, Przedsiębiorstwu Gospodarowania Odpadami w Paszczynie, Jednostce OSP w Paszczynie, Straży Gminnej.


2023 04 26 plakat Uroczystosci na Gorze Smierci web

26 kwietnia o godzinie 10.00 odbędą się coroczne Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci w Paszczynie, związane
z Miesiącem Pamięci Narodowej oraz rocznicą wyzwolenia funkcjonujących w latach 1940 – 1944, zorganizowanych przez hitlerowców obozów pracy przymusowej Pustkowie.

Co roku spotykamy się w tym szczególnym miejscu, aby oddać hołd wszystkim rodakom walczącym w okresie okupacji hitlerowskiej o niepodległość Ojczyzny, a także aby upamiętnić tysiące więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych
w obozach pracy przymusowej w Pustkowie.

Po zakończeniu Uroczystości zapraszamy do zwiedzania Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej, która w ostatnim czasie nabyła wiele nowych eksponatów. Nową aranżację ekspozycji w dniu Uroczystości tradycyjnie będzie można zwiedzić bezpłatnie.

Zapraszamy

 

 

INFORMACJA

Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna
przy Górze Śmierci w Paszczynie

w okresie świątecznym
będzie
NIECZYNNA:

 

08.04.2023 r. – Wielka Sobota
09.04.2023 r. – Niedziela Wielkanoc
10.04.2023 r. – Poniedziałek Wielkanocny

2023 zyczenia wielkanoc ckib

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składamy najlepsze życzenia,

aby w świąteczny czas Zmartwychwstania Pańskiego

w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła radość,

spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia