f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Wycieczki z Krakowa i Paszczyny - 3.10.2019 r.

IMG 20191003 141310067foto. Młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Piątka z Paszczyny

W czwartek pomimo nie najlepszej aury, Ekspozycję Historyczno – Dydaktyczną przy Górze Śmierci w Paszczynie odwiedziły dwie wycieczki. Pierwszą była niezapowiedziana, siedmioosobowa grupa młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie wraz z trójką opiekunów. Kolejną była 13. osobowa grupa młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Piątka z Paszczyny z historykiem panią Alicją Kotowską-Tomaszewską.

Uczestnicy obydwu wycieczek w pierwszej kolejności obejrzeli wystawę czasową, ukazującą korespondencję obozową więźniów, której bohaterami są Stanisław Chmiel, Wojciech Dzieduszycki i Stanisław Szuro. W dalszej części Ekspozycji młodzież obydwu wycieczek poznawała historię funkcjonowania poligonu Waffen SS Truppenübungsplatz Heidelager oraz niemieckich obozów pracy przymusowej. W obozach tych Niemcy wykorzystywali niewolniczą pracę więźniów, doprowadzając jednocześnie do śmierci przez pracę, warunki obozowe i codzienne egzekucje. Śmierć w obozach poniosło tysiące Polaków, Żydów i jeńców sowieckich (było to co najmniej 15 000 osób). Ważnym przesłaniem Ekspozycji jest przypominanie o tragicznej historii II wojny światowej oraz wskazanie głównych sprawców, którymi były dwa totalitaryzmy Zachodu i Wschodu - Niemcy i ZSRR.

Na zdjęciach uwieczniona młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Piątka z Paszczyny z historykiem panią Alicją Kotowską-Tomaszewską