f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Warsztaty historyczne dla uczniów klas VI, VII i VIII ze Szkoły Podstawowej w Kozodrzy - 6.06.2019

IMG 20190606 095237188 2

Foto. Archiwum ECPiP

Grupa 24 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kozodrzy, która przybyła na rowerach, wzięła udział w warsztatach historycznych w Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie. Warsztaty poświęcone były zagadnieniom związanym z wpływem wojen na losy państw i narodów. Jako przykład podano Polskę, państwo i naród szczególnie doświadczone przez II wojnę światową, z jej skutkami sięgającymi do współczesnych czasów. Podano również pokrótce wiele współczesnych przykładów wojen i zagrożeń dla pokoju światowego. Wskazano również na konieczność budowania pozytywnych relacji międzyludzkich, takich jak przyjaźń, braterstwo, poszanowanie ludzkiej godności i tolerancję. Nasze najbliższe środowisko: dom, szkoła, zakład pracy, ulica, media, przestrzeń publiczna czy internetowa są miejscami, w których te relacje należy budować. W szerszym ujęciu, to także niezwykle ważna w dzisiejszych czasach, problematyka pokojowego współistnienia państw, narodów, języków, kultur, religii czy grup społecznych.

Tłem do omawianego tematu warsztatów, były stałe i czasowe wystawy naszej Ekspozycji. One to wraz z wykładem przewodnika, unaoczniły młodzieży, do czego zdolne są określone państwa i narody, które zapomniały o podstawowych wartościach i zasadach humanizmu oraz pokojowego współistnienia. Mowa tu oczywiście o zbrodniach popełnionych podczas wojny przez Niemców i ich sojuszników. Spośród wszystkich państw, które uczestniczyły w II wojnie światowej, największą ofiarę poniósl nasz kraj. To Rzeczypospolita procentowo straciła najwięcej swoich obywateli. Również Polska poniosła najwięcej strat materialnych podczas ostatniej wojny. Patrząc szerzej, globalnie na zjawisko nienawiści, wrogości, wszelkiej agresji i wojen w dziejach ludzkości, musimy jednoznacznie podkreślić, że ofiarami wszelkich totalitaryzmów, tak w przeszłości, jak i współcześnie są dziesiątki milionów niewinnych ludzi.