f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - VII MODLITEWNO – EDUKACYJNE SPOTKANIE MŁODYCH PRZY GÓRZE ŚMIERCI - relacja - 14.08.2018

 DSC 0131

fot. arch. ECPiP

W tegorocznej Drodze Krzyżowej organizowanej w ramach VII Modlitewno-Edukacyjnego Spotkania Młodych przy Górze Śmierci uczestniczyła młodzież z Dekanatu Pustków Osiedle. Rozważania do tej Drogi przygotowano, na podstawie losów dębickich legionistów walczących o niepodległość Polski.

Nasze Modlitewno – Edukacyjne Spotkanie Młodych przy Górze Śmierci w tym szczególnym 2018 roku poświęciliśmy, mieszkańcom ziemi dębickiej, Dębiczanom, a w szczególności dębickim legionistom walczącym o niepodległość Polski.
Ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, to tegoroczne spotkanie ma swój szczególny wymiar.

Na ziemi dębickiej było wielu odaważnych ludzi, patriotów i bohaterów godnych naśladowania.
Na przełomie XIX i XX wieku, schyłku Austro-Węgier, w okresie poprzedzającycm wybuch I wojny światowej, działali na rzecz edukacji, podniesienia świadomości narodowej, tworzyli organizacje patriotyczne, paramilitarne i wojskowe, które w efekcie przyczyniły się do odzyskania niepodległości.
Byli to nauczyciele, parlamentarzyści, działacze polityczni, społeczni oraz wojskowi w armii austro-węgierskiej, Polska Organizacja Wojskowa, Legionach, i członkowie formacji Strzelca, Sokoła, rodzącego się ruchu harcerskiego. Przeważnie trafiali do I Brygady dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego, walczącej początkowo w Małopolsce, w okolicach Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Walczyli również na froncie w Karpatach Wschodnich w szeregach II Brygady.
Wśród nich znaleźli się m.in.:
Julian Bauer, Wojciech Cebulski, Kazimierz Chmiel, Tadeusz Gawryś - profesor Gimnazjum w Dębicy, porucznik Legionów, Adam Jedynak, Jan Henryk Jedynak, Michał Jedynak, Stanisław Mydlarczyk – również profesor Gimnazjum w Dębicy, żołnierz Legionów, Walenty Orłowski, Edward Passowicz, Jan Passowicz, Jan Piątek, Michał Pluta, Piotr Pietrzyk, Bolesław Roja – dowódca IV batalionu 2 pp Legionów „Karpatczyków”, Jan Romański, Jan Siwula, Stanisław Siwula, Franciszek Stachnik, Michał Szczyrek, Józef Tokarz, Stanisław Wolak, Antoni Żurek, Stanisław Żurek, Józef Wyrobek - profesor Gimn. w Dębicy i wielu, wielu innych…
Wielu z nich zginęło, wielu wróciło rannych i chorych walcząc na różnych frontach ówczesnych zmagań I wojny światowej oraz walkach o wolną Polskę.
To nasi Bohaterowie, to dzięki Nim, Ich heroicznej postawie i hartowi ducha, Polska wróciła na do istnienia.
Oni dali fundamenty naszej obecnej wolności, dlatego my potomni powinniśmy o nich pamiętać.
Bo dzięki Nim mamy również i dzisiaj wolną Polskę.

 Na koniec MESM odmówiono modlitwy, które poprowadził ks. Paweł Kasperowicz, wikariusz dekanatu i parafii Pustków-Osiedle.
Następnie młodzież wysłuchała gawędy, poświęconej historii Polski, a w szczególności 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 
Podkreślono w niej bohaterstwo narodu polskiego, który wielokrotnie zmagał się z wieloma najeźdźcami. 
To piękne przykłady odwagi, męstwa, bohaterstwa połączone z wielką ofiarą krwi złożoną na ołtarzu Ojczyzny. 
W dziejach Rzeczypospolitej takich pięknych przykładów było bardzo wiele to władcy polscy, przywódcy wojskowi, rycerze – żołnierze, ale i Ci, którzy nie tylko z bronią w ręku, ale słowem, nutą czy pędzlem podnosili na duch naród polski w chwilach wyzwań i latach niewoli. Polska, ukształtowana przez tradycję rzymską, a za jej pośrednictwem grecką, przez chrześcijaństwo, przez kulturę włoską, duchowo wierna cywilizacji Zachodu, stała się jej strażnikiem na Wschodzie. Jej wpływy sięgnęły krańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli dzisiejszych krajów bałtyckich, Białorusi i Ukrainy. W tym kontekście powiedzenie to wiąże się z ideą „przedmurza chrześcijaństwa”. Polska, prawowierna córka Kościoła, była określana mianem niezłomnego muru całej Europy. 
Jak popatrzymy chociażby na historię państwowości polskiej od 966 r., począwszy od chrztu Polski za czasów Mieszka I, to zauważymy, że od zarania dziejów Polski spisanych na kartach kronik, nasz Naród musiał bronić swojej suwerenności, będąc atakowany z wielu różnych stron, od zachodu, od wschodu, południa czy północy. Niejednokrotnie byliśmy tym „przedmurzem Europy”, chroniąc ją od barbarzyńskich azjatyckich chord mongolskich Tatarów, ekspansją germańską przykrytą płaszczykiem krzewienia chrześcijaństwa od czasów piastowskich po Jagiellonów, a szczególnie Władysława Jagiełły i sławetnej bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r., zalewem Islamu za czasów Chodkiewicza, Żółkiewskiego czy wiktorii wiedeńskiej 1683 r. Jana III Sobieskiego, czy wreszcie zatrzymując nawałę Rosji Bolszewickiej na Europę, dążącej do rozszerzenia zbrodniczej idei ateistycznego, wojującego komunizmu, który miał podbić państwa europejskie i przekształcić je w republiki sowieckie – to oczywiście wojna polsko – bolszewicka i Bitwa Warszawska 15 sierpnia 1920 r. 
Polacy mieli wielkie pragnienie wolności i suwerenności. Wspomnieniami objęliśmy bohaterstwo ówczesnych młodych pokoleń Polaków w całym XX wieku, m.in.: polskich dzieci we Wrześni, małych bohaterów obrońców Lwowa "Orlęta Lwowskie" z lat 1918-1921, czy polskie dzieci i młodzież Powstania Warszawskiego 1944 r.

Po gawędzie wszyscy chętni mogli za darmo zwiedzać Ekspozycję.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i wzięcia udziału w VII Modlitewno-Edukacyjnym Spotkaniu Młodych,
a w szczególności księżom i młodzieży z parafii Dekanatu Pustków Osiedle, Strzelcom Jednostki Strzeleckiej Nr 2017 im. Tadeusza Münnicha w Dębicy, funkcjonariuszom Straży Gminnej oraz pracownikom Gminnego Zakładu Komunalnego z Brzeźnicy.