f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Uczestnicy rajdu rowerowego "Wakacji z CKiB" na Ekspozycji - 5.07.2018 r.

DSC 0061fot. arch. ECPiP

W dniu 5 lipca Ekspozycję Historyczno - Dydaktyczną przy Górze Śmierci, odwiedziła 15 osobowa grupa dzieci rajdu rowerowego na czele z instruktorem panem Maciejem Sobotowskim. Uczestnicy "Wakacji z CKiB" w pierwszej kolejności przeszli na Górę Śmierci aby oddać hołd ofiarom obozów pracy przymusowej w Pustkowie.

Następnie wraz z przewodnikiem zwiedzili Ekspozycję, zapoznając się z tragicznymi losami mieszkańców ziemi dębickiej podczas II wojny światowej.

Wśród wystaw, które zobaczyli pierwszą była wystawa czasowa pt. "Ucieczki więźniów z obozu".

W baraku żołnierskim, uczestnikom rajdu rowerowego przybliżono okres funkcjonowania niemieckiego poligonu wojskowego Waffen SS „Truppenübungsplatz Heidelager”, a w baraku więźniarskim, martyrologię więźniów obozów pracy przymusowej dla Polaków, Żydów i jeńców sowieckich.